Efter tre månader som följeslagare bär jag med mig många möten med starka personligheter. Att komma åt kvinnor och flickors berättelser i Jordandalen kan vara svårare på grund av språket och deras marginalisering. På nyårsafton träffade jag dock två inspirerande kvinnor i Tubas som gör vad de kan för att hjälpa till. De berättade om sitt arbete att på olika sätt stödja kvinnor som möter utmaningar dels som kvinnor dels som palestinier.

 width=
Maha till vänster och Ala till höger. Foto: Josefin

Maha Naji Daraghma är chef för Tubas Charitable Society som startade 1966. Det är en frivilligorganisation som erbjuder olika program för att hjälpa kvinnor och barn [1]. De bedriver förskoleverksamhet och har olika former av yrkesträning för kvinnor. Det finns även ett kooperativ med en affär som säljer olika typer av hantverk som kvinnor tillverkat. Maha berättar att de planerar att öppna ett kök för att tillaga skolmat och mat till event och på så vis skapa fler arbetstillfällen. Det finns stora behov bland traktens kvinnor men det är svårt att räcka till eftersom organisationen får allt mindre finansiering utifrån. Enligt Maha gör de så gott de kan för att hitta sätt att finansiera sina projekt genom exempelvis insamlingar och uthyrning av lokaler.

Palestinska kvinnor är generellt mer utsatta än män och man talar ibland om en dubbel ockupation: den israeliska av Västbanken och den kulturella som kommer av att leva i ett patriarkalt samhälle. Den palestinska myndigheten kritiseras för att inte värna om kvinnors rättigheter i synnerhet när det gäller våld i hemmet [2]. Kvinnor och flickor i område C som kontrolleras administrativt och säkerhetsmässigt av den israeliska civila administrationen, är extra sårbara och har bland annat svårt att få tillräcklig vård och utbildning [3]. Maha uttrycker det så här:

– Ockupationen påverkar oss på alla sätt och vis. Det finns inget säkert liv. Du känner stress hela tiden, varje gång din man, bror eller son går till jobbet. Ditt hus kan rivas vilken minut som helst. Du kan bli dödad utan anledning om en soldat är på dåligt humör den dagen.

Juristen Ala Zuba har sedan 2015 arbetat med att ge fri juridisk rådgivning till kvinnor på landsbygden i Jordandalen. Hon berättar att hon har haft 25 fall de senaste månaderna och att det har handlat om alltifrån våld i hemmet till att se till att kvinnor och barn får underhåll efter en skilsmässa. Hennes framtid är osäker eftersom det är oklart om det kommer att komma mer finansiering från Europiska unionen för hennes arbete.

Ala talar mycket om hur ockupationen begränsar kvinnors rörelsefrihet. Om en kvinna som bor i område C ska ta sig till en domstol för att få sina rättigheter tillgodosedda kan permanenta och tillfälliga vägspärrar ställa till det och göra att det tar timmar att ta sig fram. Det kan även vara svårt för kvinnor att besöka släktingar som sitter fängslade. De kan få vänta länge innan de får komma in och det kan vara problematiskt att hinna resa under vinterhalvåret när det är kallt och dagen har färre ljusa timmar.

Ala önskar att den israeliska staten tog det ansvaret de som ockuperande makt har enligt fjärde Genèvekonventionen. I stället för att göra den ockuperade befolkningens situationen svårare finns det en skyldighet att se till att det finns fungerade samhällsservice [4]. Ala uttrycker det så här:

– Meningen med ockupation är att hjälpa folket, ge dem vatten och el. Det här är kolonisation. De ska hjälpa dig, inte ge dig ett miserabelt liv. Vi har inte makten över något.

Efter tre månader på plats i Jordandalen är det svårt att se en ljusning och en lösning av situationen i Israel och Palestina. Varken på högre politisk nivå eller i människors vardag tycks det gå åt rätt håll. Det hopp som jag däremot kan se finns i människor som Maha och Ala som fortsätter att kämpa på.

 width=
Gatukonst i Jeriko. Foto: Josefin

[1] Tubas Charitable Society, http://tcs-pal.org/en/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101&lang=en hämtat 2020-02-04

[2] BBC, 2005, Palestinian women ‘suffer doubly’ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4394253.stm hämtat 2020-02-06

[3] Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), 2019, Social and Economic Situation of Palestinian Women and Girls (July 2016-June 2018), https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-english.pdf hämtat 2020-02-04

[4] Diakonia, 2014, Facts- International Humanitarian Law and the Occupied Palestinian Territory, https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/fact-sheets/international-humanitarian-law-and-the-occupied-palestinian-territory.pdf Hämtat 2020-02-04

Fler rapporter