Den smala grusvägen slingrar sig likt en orm förbi ett par fält och upp på en kulle. Fälten ser nakna ut efter skörden ett par veckor tidigare. Nu ockuperas fälten fredligt av beduiner från Jordandalen med sina tält och hundratals får vilka äter sig mätta på resterna av det som skördats. Sakta rör sig vår bil upp mot kullen tills vägen tar slut vid en fyrkantig liten gårdsplan omgiven av fyra hus. Det känns som den palestinska varianten av Barnen i Bullerbyn.

I väntan på grunden ska bli färdig, i bakgrunden kan man se den israeliska bosättningen Shilo. Strax bakom träden kan man skönja vägen med hundkojorna på. I Khirbet Sarra bor fyra familjer i lika många hus. Under mina fyra månader här har jag besökt många palestinska byar och samhällen. Men sällan har jag varit i en by belägen så nära en israelisk bosättning.

Gränsen till den israeliska bosättningen Shilo [1] ligger högst ett 50-tal meter ifrån vägen. Bosättningen omgärdas inte av några murar eller stängsel. Hade byborna och bosättarna varit goda grannar kunde man ha gått upp dit och vandra runt i ett grönskande villaområde. Istället löper en väg runt hela bosättningen och med ett tjugotal meters mellanrum står hundkojor med vakthundar fastspända i löplinor.

När vi kliver ut bilen på gårdsplanen och tittar bort från husen ser vi rakt över till den israeliska bosättningen, med små tvåvåningsvillor längs tillrättalagda asfalterade gator. Under ett par grönskande träd ligger en liten vacker lekplats. Det är lördag och helgdag för israeler. Lekplatsen är full av barn lekandes i gungor, tippbrädor och små karuseller.

På gårdsplanen i byn Khirbet Sarra står en stor grupp människor; vuxna, ungdomar och barn.

– Vi är från olika ungdomsorganisationer i Nablus och Tullkarem, vi är här för att hjälpa till med bygget av en lekplats i byn, berättar en av de unga killar som möter upp oss på gårdsplanen.

Flera gånger har vi följeslagare besökt Khirbet Sarra för att visa vårt stöd på grund av dess utsatthet gentemot bosättningen. Nu är vi här av en helt annan anledning. Vi har blivit inbjudna att tillsammans med frivilliga att bygga en lekplats.

– Våra barn har sett hur barnen i bosättningen kunnat leka och haft roligt i sin lekpark. Våra barn har inga möjligheter att få komma dit och leka så vi bestämde oss för att bygga en egen lekpark för våra barn, berättar Rami Abu Hussein.

Jag vet att byn är fattig, så lite försiktigt frågar jag hur de får pengar till lekplatsen.

– Via Qaryuts sport- och ungdomsföreningar [2], de hjälper oss med att ordna gungor och tippbräda, arbetet gör alla frivilligt, fortsätter Abu Hussein.

Sedan en hjullastare förberett marken i ena hörnet av gårdsplanen börjar vi tillsammans bygga upp murar av sten och bildäck runt lekplatsen. Under ett par timmar på eftermiddagen och kvällen, byggs, grävs och travas det. Framåt sjutiden börjar en lekplats omgärdad med en enkel men vacker mur målad i rött och blått framträda.

Väntan på att gjutningen ska bli klar kan vara väldigt lång om man är ett leksuget barn. Strax innan klockan åtta på kvällen bryts arbetet för iftar [3], dagens första måltid. I en trädgård omgiven av vinrankor har en festmåltid dukats upp, med söta drycker, dadlar och rykande het mat.

Efter iftar fortsätter vi gjutning grunden för lekplatsen och i brist på ordentliga strålkastare lyser vi upp platsen med våra mobilkameror. Efter ytterligare någon timmas arbete beger vi oss sakta hemåt nedför den slingrande grusvägen. En strålkastare från bosättningen låser sig in på oss och följer oss över fälten tills vi försvinner bakom ett par hus.

Ibland är en lekplats är inte bara en lekplats. Ibland kan byggande av en lekplats vara ett slags motstånd mot de evigt expanderande bosättningarna och ockupationen. Att genom en lekplats kunna säga:

– Vi är här, det här är vårt land och vi är här för att stanna. Våra barn kommer också att stanna här.

Fotnot: Rami Abu Hussein heter egentligen något annat.

Bilder

1. I väntan på grunden ska bli färdig, i bakgrunden kan man se den israeliska bosättningen Shilo. Strax bakom träden kan man skönja vägen med hundkojorna på. Foto: Sebastian Rennerskog.

2. Väntan på att gjutningen ska bli klar kan vara väldigt lång om man är ett leksuget barn. Foto: Sebastian Rennerskog.

1. Shilo är en israelisk bosättning grundad 1979 på cirka 3000 invånare invid väg 60 vilket är huvudvägen norrut från Ramallah till Jenin. Shilo har fyra till fem utposter och tillsammans har de skurit av stora delar av land tillhörandes Qaryut. B’Tselem. Statistics on Settlements and Settler Population, 2015-05-11. Hämtad 2015-07-13 2. Qaryut är ett samhälle på cirka 2500 invånare och Khirbet Sarra är en del av Qaryuts kommun. Qaryut. Wikipedia. 2015. Hämtad 2015-07-13. 3. Under ramadan, den muslimska fastemånaden är iftar den första måltiden efter fastan för dagen. Det kan också beskrivas som frukost.

Fler rapporter