Efter flera månader av relativt lugn har israeliska soldater gjort räder mot Jayyous nästan dagligen de senaste fyra veckorna. Soldaterna har inte bara kört igenom byn med blinkande lyktor och sirenerna på som tidigare, de har även arresterat flera personer, infört utegångsförbud och genomsökt hus. Användningen av tårgas, ljudbomber och gummikulor har också ökat. Varför? Bybornas spekulationer kring orsaken till denna ökade militära aktivitet är många. Andra har gett upp att försöka förstå logiken bakom soldaternas agerande.

Militärjeeparna kommer oftast in i Jayyous framåt eftermiddagen — strax efter att barnen slutat skolan men medan männen fortfarande är på arbetet. Vanligtvis kör de några rundor i byn — ofta i hög fart med sirenerna på — för att sedan stanna så att soldaterna kan hoppa ur och leta efter stenkastande barn eller marschera runt i byn på jakt efter någon. De kommer oftast i fyra-fem jeepar åt gången, ibland så många som tio, med fyra soldater i varje jeep. Vissa är sammanbitna och går målmedvetet genom byn, andra flinar nonchalant och leker med mobiltelefonen. Oavsett vilket skrämmer de invånarna lika mycket.

Förutom rädsla och oro ökar även bybornas känsla av maktlöshet när soldaterna kommer. Ingen vet varför de är där, vad de kommer att göra eller om det överhuvudtaget finns en direkt orsak till räderna. Spekulationerna varierar från uttråkade soldater som söker underhållning, eller att en ny officer har tagit över och vill markera sin plats, till att det är militärens övergripande strategi att ständigt påminna palestinierna om sin närvaro och kontroll.

När jag frågar en soldat vad syftet är svarar han glatt på knagglig engelska “inget särskilt, bara tittar runt”, innan han blir åthuten av sin officer att inte prata med oss. Det är oklart om soldaten inte ville avslöja deras order, om han inte vet, eller om han oavsiktligt medgav att de faktiskt inte har någon särskild anledning att vara i byn.

Den israeliska militären har en stor närvaro på hela Västbanken och man kan inte resa långt utan att stöta på en militärjeep, en checkpoint eller ett utsiktstorn. Jayyous drar också till sig mer uppmärksamhet från militären då byn har en historia av organiserat motstånd mot ockupationen i form av regelbundna demonstrationer (demonstrationerna upphörde för flera månader sedan). Men Jayyous är inte unikt. Medan vissa byar sällan får militära påhälsningar finns det lika många som upplever regelbundna arresteringar och utegångsförbud.

Israelisk militär arresterar cirka 15-20 palestinier varje natt runtom på Västbanken.[1] Att “klippa gräset” kallas det i militära kretsar. Detta betyder ungefär att hålla motståndet på en hanterbar nivå. Men vad innebär då detta motstånd? Arresterna i Jayyous de senaste två veckorna inkluderar fem unga män som anklagas för att ha kastat sten. När soldaterna kom till byns internetcafé mitt i natten slängde de först en ljudbomb[2] in i byggnaden och stormade sedan in på det sju datorer stora internetcaféet. De fem yngsta killarna (i åldrarna 16 till 21) arresterades och fick handfängsel och ögonbindel. Soldaterna körde iväg med dem och förhörde dem, för att sedan släppa av dem i en närliggande by två timmar senare. Därifrån fick de ta sig hem bäst de kunde.

Det finns onekligen många i byn som kastar sten mot muren och mot soldaterna när de kommer in i byn. Oftast rör det sig om tonårspojkar men även småbarn på bara några år lär sig tidigt och följer efter de äldre. Oroliga föräldrar försöker förtvivlat att förmå sina barn att inte kasta sten. Soldaterna anger ofta stenkastning som huvudorsak för räderna mot Jayyous. De arresterar unga män för att få ett stopp på stenkastandet men militärens närvaro i byn gör oftast situationen värre.

För varje dag ser barnen och deras föräldrar tröttare ut efter flera sömnlösa nätter. Många tonåringar, särskilt de yngre, blir hyperaktiva och går ständigt med stenar i händerna och stenkastning mot muren ökar. Det enda barnen pratar om är soldater och den första frågan vi får varje gång vi passerar någon i byn är om vi har sett några soldater, var de är, och om någon har arresterats. En man stoppade mig på gatan för att berätta att hans sexårige son var ensam hemma när soldaterna slängde en ljudbomb i gränden utanför. Hans son har inte sagt ett ljud på hela dagen, säger han förtvivlat.

Två nätter efter räden mot internetcafét blev en man i 70-årsåldern arresterad, bara några timmar innan han skulle åka på pilgrimsfärd till Mecka. Han hålls fortfarande och ingen vet varför han har arresterats. Totalt har ett tiotal personer arresterats under de senaste fyra veckorna, två av dem har ännu inte släppts. Men soldaterna har nu inte kommit in i byn på flera dagar och byborna hoppas på att denna våg av räder, arrester och tårgas är över för denna gång.

[1] “Half-truths dim chances for renewing Mideast talks”, New York Times, 26 november 2009. [2] Ljudbomber avger en kraftig smäll och ett sken som liknar en explosion. Ljudbombernas syfte är att underlätta hantering av folkmassor, de är inte avsedda att användas inomhus då smällen kan orsaka allvarliga skador.

Fler rapporter