Fatma skapar mötesplatser för isolerade kvinnor i Södra Hebrondalen och vill inkludera både kvinnor och män. Aman arbetar på nationell nivå med stöd i sociala och juridiska frågor men även med att få till nya lagar som är mer relevanta för dagens samhälle och utmaningar. Tillsammans ger de hjälp och hopp och kommer att göra avtryck för framtida generationer.

 /></a><figcaption id=Volontären Baraa som undervisar i arabiska för kvinnor och flickor som är analfabeter i byn Mantiqat Shi’B Al Butum. En viktigt mötesplats för lärande och gemenskap som är mycket uppskattad. Foto: Y. Dahlin.

Fatma är en av få socialarbetare i Södra Hebrondalen. Hon kommer själv från området och bestämde sig tidigt för att utbilda sig för att organisera och stödja kvinnorna. Fatma har varit volontär i Södra Hebrondalen sedan 1998 och en förespråkare för kvinnor. Hon är anställd av organisationen Rebuilding Alliance som arbetar med fred i Israel och Palestina. (1) Hon är grundare och verkställande direktör för Rural Women Association of South Hebron Hills-RWA som startades 2015 och som har 120 medlemmar mellan 20-50 år. (2) Idag är alla medlemmar kvinnor men nästa år hoppas man kunna involvera män.

– Flera yngre män har uttryckt att de vill delta och lära sig mer om de frågor vi arbetar med, sager Fatma. Vi har kommit fram till att vi behöver dela vår information med männen, vi vill ha deras stöd; när vi t.ex. har möten om tidiga giftermål så kan män tala med andra män och fler kan vara med på våra möten.

Det finns flera problem och utmaningar i området där RWA finns och arbetar:

– Här finns inga offentliga transporter berättar Fatma. Idag föder de flesta kvinnorna sina barn på sjukhus och en del tvingas transporteras dit på en åsna. En stor utmaning är isoleringen vilket innebär att kvinnorna tillbringar sin mesta tid i hemmet i byn.

– Det är inte accepterat att tala om våld mot kvinnor i hemmet eller i samhället fortsätter Fatma. Vissa kvinnor får inte lämna byn. En del män säger att kvinnor har arbete hemma och att det inte är nödvändigt eller att det inte finns tid för dem att t.ex. handla. Det är okej att tala om våld i relation till ockupationen och bosättare men inte om våld i hemmet eller i samhället.

Fatma berättar om förändringar hon ser:

– Idag träffas kvinnorna där de kan dela erfarenheter och det finns mötesplatser för dem. Vi har börjat en resa, men det kommer att ta tid att ändra kulturella företeelser. Kvinnorna gör som deras män säger men palestinska kvinnor är också smarta och det finns sätt och vägar att göra sin röst hörd… Vi kommer i framtiden att arbeta med män – för att förändra dem!

Jag frågar Fatma om var hon vill att kvinnorna i Södra Hebrondalen skall vara om fem år. Hon vill se dem som ledare, både i hemmet och i samhället. Hon vill att fler flickor gifter sig vid en senare ålder, enligt palestinsk lag säger lagen 18 år för flickor men det är inte ovanligt att flickorna bara är 15-16 år, och att fler flickor slutför sin utbildning. (3) Och så tillägger Fatma, ”att vi inte längre lever under ockupation” där de bor.

För att få ett bredare perspektiv om kvinnors situation besöker jag Women’s Centre for Legal Aid and Councelling-WCLACs kontor i Hebron och träffar där Amal Al-Jubeh. (4) WCLAC är en nationell palestinsk organisation som startades 1991. Mina timmar med Amal är mycket inspirerande och jag ser hopp om förändring trots stora utmaningar. WCLAC arbetar parallellt med rätts- och sociala frågor samt stöd.

– Många av våra lagar idag är inte relevanta för dagens samhälle (5) säger Amal. Vi har två program och vi ser stora resultat vad gäller vårt sociala och juridiska arbete men vi ser inga direkta resultat i arbetet med att förändra lagarna.

WCLAC driver idag en ny lag om familjeekonomin vilket kortfattat innebär att kvinnan skall ärva 50 procent av den inkomst som mannen förskaffat sig under äktenskapet. Det skulle innebära en trygghet för kvinnorna och påverka hur maktrelationen i familjen ser ut.

Det finns mycket att dela om WCLACs viktiga arbete med stöd, utbildning av socialarbetare, jurister och poliser, nätverkande och mycket mer.

Mötet med Aman och Fatma ger mig hopp om framtiden för både kvinnor och män!

 /></a><figcaption id=Fatma tillsammans med två unga flickor som snart skall gifta sig. Drömmen är att få 12 barn, sex flickor och sex pojkar. Kontakten med Fatma möjliggör fler drömmar och ett viktigt nätverk. Foto: Y. Dahlin.
1. Rebuilding Alliance. Hämtad 2018-05-20. 2. The Rural Women Association in South Hebron. Hämtad 2018-05-20. 3. Giftermål och utbildning och andra frågor som rör kvinnor. Susiya i Wikipedia. Hämtad 2018-05-20. 4. Women’s Centre for Legal Aid and Counselling-WCLAC. Hämtad 2018-05-20. 5. Våld mot kvinnor i Palestina och möjligheter till skydd, Lifos Temarapport 2017-05-02, version 1.0 Hämtad 2018-05-20.

Fler rapporter