På Västbanken och i Gaza pågår den feministiska kampen på flera fronter.
– Vi är drabbade av ockupationen men kämpar också med de patriarkala strukturerna som genomsyrar samhället, säger Sandie Hanna från organisationen PWWSD som jobbar för att stärka kvinnor.

 /></a><figcaption id=Sandie Hanna på The Palestinian Working Woman Society for Development som arbetar för att erbjuda stöd till kvinnor för att förbättra deras psykiska hälsa och med att stärka deras möjligheter att bli självständiga. Foto: WCC-EAPPI

Fyra trappor upp, på en sidogata från Main Street i Ramallah, möter jag Sandie Hanna på en traditionell palestinsk restaurang. En trappa ner ligger hennes kontor hos organisationen The Palestinian Working Woman Society for Development (PWWSD). Restaurangen är en av deras inkomstgenererade verksamheter. De andra bedrivs på ideell basis för att främja kvinnors möjligheter på Västbanken och i Gaza.

– Kvinnor här utsätts för förtryck på flera olika nivåer. Vi är drabbade av ockupationen men kämpar också med de patriarkala strukturerna som genomsyrar samhället, säger Sandie.

Hon arbetar med kommunikation och påverkansarbete och berättar att arbetet för mänskliga rättigheter har gått i arv. Det första projektet hon engagerade sig i var mobila kliniker som erbjöd psykosocialt stöd för barn och kvinnor som utsatts för ockupationsrelaterat våld. Nu använder hon sin röst för att berätta om de svårigheter som kvinnor lever med under den israeliska ockupationen.
PWWSD jobbar framför allt med att erbjuda stöd till kvinnor för att förbättra deras psykiska hälsa och med att stärka deras politiska och ekonomiska möjligheter och självständighet genom att hjälpa dem att ta makten över sina liv. Organisationen grundades 1981 och menar att den palestinska kvinnans frigörelse är direkt kopplat till frigörelsen från ockupationen (1).

– Ockupationen är grundorsaken till vårt förtryck, säger Sandie och berättar att hon ofta föreställer sig ett liv utan ockupationen.

– Ockupationen hindrar den ekonomiska utvecklingen och möjligheterna för oss att bygga ett bättre samhälle och en bättre värld som hade kunnat innebära förutsättningar för mer utbildning och utveckling och kvinnors frigörelse.

Ett av projekten handlar om att organisera kvinnor politiskt och ge dem kunskapen som behövs för att ställa upp i lokala val i område A, de områden som kontrolleras av de palestinska myndigheterna. Förra ställde 129 kvinnor som deltagit i olika program upp i någon form av lokala val och 75 valdes till en beslutsfattande befattning (2).

– Vi behöver att fler kvinnor syns och deltar i demokratiska processer så att de kan vara med och påverka besluten som tas och vara en förebild för andra kvinnor, säger Sandie och berättar att alla deras projekt jobbar med kvinnor på flera olika plan.
Vad hjälper det att hjälpa en kvinna att lära sig tjäna pengar om hon inte också har kunskap att kräva sina rättigheter så att hon inte utsätts för övergrepp, förklarar hon.

– Allting hänger ihop, säger Sandie.

Något som FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA, bekräftar. I en artikel om våld mot kvinnor i område C på Västbanken skriver de att förekomsten av våld i nära relationer är utbrett och att upplevelser av ockupationsrelaterat våld även gör att förekomsten av våld i hemmet ökar. Samtidigt innebär de humanitära svårigheterna och de patriarkala strukturerna att kvinnor är extra sårbara (3).

För Sandie är vägen framåt självklar: ockupationen måste upphöra.
– För att kvinnor ska frodas måste de ha en känsla av att höra hemma, känna sig trygga och fria. De måste vara fria från ockupationen och de patriarkala strukturerna och kunna kräva sina rättigheter, säger hon.

 /></a><figcaption id=Kvinnokooperativ, många kvinnor på Västbanken är aktiva inom jordbruk för både självhushåll och försäljning. Foto: N. Lundh
1. PWWSD, About us. Hämtad: 2018-09-17. 2. PWWSD, Annual Report of 2017. Women Rights are Human Rights: Inalienable, Indivisible, Interdependent and Interrelated. 2018-03-29, s.7. 3. OCHA, Addressing gender-based violence in Area C communities in the West Bank.  2018-05-10. Hämtad: 2018-09-17.

Fler rapporter