I Mukhroor, ett område i Cremisan Valley, cirka 5 kilometer från Jerusalem möter vi Abu Nader. Han har tidigare arbetat som lärare men under de sista åren arbetat som jordbrukare. Hans land står nu i blom och vi vandrar in i ett hav av bondbönor, fikonträd, mandelträd och olivträd som knoppas med en vingård som vilar stilla efter vinterns dvala. Det är med ett tungt hjärta som Abu Nader berättar för oss att hans mark som tidigare var 1000 kvadratmeter minskats till knappa 200 kvadratmeter efter landkonfiskering.

 width=
Mandelträd i blom. Foto: Anna-Sara Hjertström

På den mark där Abu Nader tidigare kunde skörda står idag en mur, 8 meter hög, och en väg som byggts för israeliska bosättare. Den mark som idag finns kvar riskerar att förminskas ytterligare. Det finns redan en plan för hur vägen kommer byggas ut.
I Byn Bir Ohna, den 17 augusti 2015, kom ett tjugotal soldater och förstörde alla hans olivträd, samt aprikosträd. Hans fru försökte att stoppa dem tillsammans med andra grannar men de fördes bort med våld och de olivträd som vuxit där sedan 200 år tillbaka i tiden var på ett ögonblick utrotade. Olivträden gav familjen cirka 200 kilo olja varje säsong och olivoljan i Beit Jala är känd för att vara av bästa kvalitet. När man ifrågasatte varför demoleringen skett gavs säkerhetsskäl som anledning. Marken var för nära vägen för kollektivtrafik och transport för bosättare som känner sig hotade av palestinier. Det går en väg över Abu Naders mark, väl skyddad av betongväggar på båda sidor.

En ökning av våldsincidenter från bosättare och militär dokumenterades redan 2017, trenden fortsätter med sabotage. Olivskörden är ett ekonomiskt, socialt och kulturellt event för palestinier. Mer än 10 miljoner olivträd växer på cirka 86 000 hektar. Det representerar 47 procent av av den totala arealen för jordbruk. Mellan 80 000 och 100 000 familjer försörjer sig på oliver och olivoljeproduktion, som primär eller sekundär inkomstkälla. Cirka 15 procent av arbetarna är kvinnor. Hela olivsektorn, inklusive olivolja, oliver och olivtvål, har ett värde av 160 – 191 miljoner dollar per år. Internationell närvaro under skördeperioden är ett viktigt stöd, då det är en period av vandalisering som orsakar fysiska skador och psykisk stress. 2016 skadades 1652 träd, jämfört med 5582 träd 2017, siffran ökar för varje år.
Cirka 90 palestinska kommuner äger land som nu befinner sig på eller i närheten av 56 bosättningar eller utposter. Landägare får då söka tillstånd av israeliska myndigheter, vilket ger tillgång till marken endast ett begränsat antal dagar under skördeperioden och vid sådden. Palestinska bönder behöver även ett speciellt tillstånd för att kunna passera stängda delar av barriären och den gröna linjen, gränsen mellan Västbanken och Israel, via så kallade gränsstationer för jordbruk. (1)

Det finns dock alltid hopp. ”Holy land trust” (HLT) är en av flera ickevåldsorganisationer som stöttar bönder under olivskörden varje år. HLT är en organisation som bygger på fred, rättvisa, jämställdhet och respekt för alla. (2)

Vi tror på att ickevåld, helande och förändring bär med sig nyckeln till framtiden, säger ledningen. (3)

De möter de bönder som blivit drabbade tidigare för att sammanlänka dem med internationella volontärer, för att kunna ge assistans och stöd under skördeperioden.

Om olivträden kände de händer som planterade dem, skulle deras olja bli till tårar, säger poeten Mahmoud Darwish. (4)

 width=
Abu Nader på sin mark. Foto: Anna-Sara Hjertström

Fler rapporter