Landskapet runt de bedjandes väg är varierande. Det finns fertila jordbruksområden, grönområden, moderna byggnader och gamla byggnader. Men det finns även israeliska bosättare, militär och polisiär närvaro bland palestinierna som bor längs vägen.

 /></a><figcaption id=Bommen delar Hebron I H1 och H2. På andra sidan bommen, H2, har palestinier inte tillåtelse att köra någon form av fordon.  Byggnaden till höger är en bosättning som heter Giv´at Haavot. Foto: N. Lundh

Det är fredag kväll vilket innebär preventiv närvaro på Prayers road, de bedjandes väg, i Hebron. Vägen är cirka två kilometer lång med soldater placerade 50 – 100 meter efter varandra och på bägge sidor. Vägen ligger i område H2 vilket innebär att det är under full israelisk kontroll enligt överenskommelsen i Oslo-avtalet [1]. De bedjandes väg är en väg i ett palestinskt område omringat av bosättningar. Det är endast bosättare och israelisk militär som får köra på vägen. Palestinier har inte tillåtelse att köra någon form av fordon även om de bor i området vilket dramatiskt minskar rörelsefriheten. Palestinierna har dock tillstånd att gå på vägarna men kan ibland bli tillsagda av israelisk militär att inte gå vissa rutter under Sabbaten av säkerhetsskäl. Syftet med preventiv närvaro är att genom ickevåldslig närvaro minska våldet och stärka respekten för folkrätten på fredlig väg. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler [2].

Det finns totalt sex israeliska bosättningar i H2 – området [3]. Två av dem, Kiryat Arba och Giv´at Haavot, är placerade på vardera sidan om Prayer´s Road. I dessa bosättningar tillsammans bor det närmare 8000 bosättare [4]. Bosättningar är i sig ett brott mot folkrätten och strider mot fjärde Genèvekonventionen [5].

Wadi al-Hussain är en palestinsk dal som är en viktig strategisk plats för bosättarna eftersom den ligger mitt emellan Kiryat Arba och Givat Ha´avot. Palestinierna i Wadi al-Hussain är därför extra utsatta för glåpord, trakasserier och våld från bosättarna [6]. Våld gentemot palestinier förekommer framför allt på fredagskvällar och lördagsmorgnar då bosättare går från sina bosättningar, genom Wadi al-Hussain, och längs Prayer´s Road, till Synagogan för att be. Den israeliska militären fördubblar sin närvaro för att skydda bosättarna vilket i sin tur skapar en orolig stämning bland palestinier.

Efter att bosättare från Kiryat Arba flera gånger försökt förstöra ett kvinnocenter i Wadi- al Hussain har efterfrågan på preventiv närvaro ökat, framförallt från mödrarna i området. Under ett möte med kvinnocentret i Wadi al – Hussain säger en av kvinnorna:

– Vi vill ha mer och daglig preventiv närvaro, inte bara på Prayer´s Road utan även i bostadsområdet. Detta gör att vi kan fortsätta vår verksamhet och utveckla den utan att bli störda av de israeliska bosättarna.

Följeslagarna har en viktig roll i området och dämpar med andra ord den oro som finns bland kvinnorna med sin preventiva närvaro men det skulle behövas mer och oftare.

 /></a><figcaption id=Alla träd, grönområdet, jordbruksområdet och husen till höger är en del av Wadi al-Hussain. Bosättningen Kiryat Arba ligger på andra sidan dalen. Foto: N. Lundh
[1] The Temporary International Presence in Hebron. Hebron settlements. Hämtad 2018-05-15 [2] Följeslagarprogrammets hemsida. Om Följeslagarprogrammet. Hämtad 2018-05-13 [3] The Temporary International Presence in Hebron. Hebron settlements. Hämtad 2018-05-15 [4] Wikipedia. Kiryat Arba. Hämtad 2018-05-14 [5] Diakonia. Fact. International Law and Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory. 2014.  Hämtad 2018-06-14 [6] EAPPI blog. Unsettled life. By Anssi, Hebron team 2014-26-11. Hämtad 2018-05-15

Fler rapporter