Vit bonde från D2 till D4. Partiet är i gång. Vi har precis avslutat en förmiddag där vi vallat får med Burhan, och det är dags att koppla av med sött te och schack. I bakgrunden hörs ljuden från gårdens djur, och runt våra fötter leker kattungar. För ett ögonblick kan man nästan glömma att vi befinner oss på ockuperat område.

Svart springare från B8 till C6. Jag och Burhan mäter vår respektive motståndare och gör försiktigt några pjäsförflyttningar var.

Burhan berättar att han lärde sig spela schack i fängelset i början av 1990-talet, med pjäser bestående av torkat bröd och cigarettfimpar. Under denna period skedde massarresteringar av palestinier,1Washington Report on Middle East Affairs, December 1997, s. 81-83 och Burhan var en av dem som drabbades. Brotten behövde i vissa fall inte vara mer än att hålla i en palestinsk flagga. Sedan tiden i fängelse har Burhan uppfostrat nio döttrar och en son, varav samtliga som nu är i vuxen ålder antingen studerar eller har studerat på universitet. Han har också fortsatt spela schack.

Schackbräde och en kopp starkt sött te.
Burhans schackbräde och en obligatorisk kopp starkt sött te. Foto: Maria

Svart bonde från D5 till E4. Jag slår en av Burhans bönder, men min glädje blir tyvärr kortvarig när jag inser att han draget efter slår en av mina löpare.

Plötsligt bryts tystnaden av kulspruteeld i fjärran. Jordandalen, där vi befinner oss, passar väl för jordbruk och djurskötsel eftersom marken är mycket bördig. Burhans mark är dock omgiven av israeliska militärbyggnader och bosättningar, vilka kraftigt begränsar hans möjligheter att bruka den. Internationell rätt förbjuder en ockupationsmakt att bygga permanenta bosättningar eller i övrigt göra permanenta förändringar på ett ockuperat område.2Artikel 49 Fjärde Genèvekonventionen. För en utförligare beskrivning, se https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/01/chapter-3-israeli-settlements-and-international-law/ Det har emellertid inte hindrat Israel från att steg för steg göra det i Jordandalen.

Vitt torn från H1 till H4. Burhan blockerar effektivt ett försök av mig att komma åt hans drottning.

En vindpust blåser in över oss och ger ett ögonblick av svalka. Det är mycket hett i Burhans enkla hem med väggar och tak bestående av presenning och korrugerad plåt. Bostaden saknar såväl el som rinnande vatten. Cirka hundra meter från platsen där vi sitter går det förvisso el- och vattenledningar som vi lätt kan urskilja, men de har Burhan inte tillgång till. De går nämligen till de nyss nämnda israeliska övningsfälten och bosättningarna.

Soluppgång över Burhans gård. Vi börjar dagarna tidigt för att undvika eftermiddagshettan.
Soluppgång över Burhans gård. Vi börjar dagarna tidigt för att undvika eftermiddagshettan. Foto: Christopher

Burhan är i stället hänvisad till att köpa vatten åt sig, sin familj, och sina djur från en vattenreservoar ett par kilometer bort och få det levererat med en lastbil. Det ökar inte bara kostnaden, det innebär även att sändningarna blir mer osäkra. Lastbilen måste passera israeliska vägspärrar på väg till Burhan, och det är inte ovanligt att leveranser fördröjs eller konfiskeras.3https://www.ochaopt.org/content/palestinians-strive-access-water-jordan-valley Det kan bli förödande, särskilt under sommaren, då temperaturen i Jordandalen kan nå över 50 plusgrader.

Vit springare från C3 till E4. Burhan slår ett av mina torn, men blir på kuppen av med springaren han just flyttat.

Kattunge.
Gårdens katter håller sig helst inomhus och när de inte jagar våra skosnören väntar de allt som oftast vid kylskåpet. Foto: Christopher

Det är åter tyst omkring oss och för ett ögonblick kan situationen te sig idyllisk. Men anledningen till våra besök hos Burhan är inte rekreation. Vi är i stället tänkta att bidra med så kallad skyddande närvaro. Burhan och hans får har vid flera tillfällen utsatts för våld och trakasserier av invånare från den näraliggande bosättningen. Förhoppningen är att vår närvaro ska avskräcka bosättarna.

Enligt internationell rätt har Israel i egenskap av ockupationsmakt en skyldighet att beivra brott mot den palestinska befolkningen, vilket dock i praktiken sällan sker. Tvärtom kan bosättare i princip agera med straffrihet, ett faktum som Israel bland annat kritiserats för av FN.4Artikel 27 Fjärde Genèvekonventionen. För kritik i FN, se https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/04/israelopt-un-experts-warn-rising-levels-israeli-settler-violence-climate

Svart drottning från D5 till D3. Vit löpare från G6 till D3.

Jag har varit för ivrig och därmed precis förlorat min drottning. Den får snällt ställa sig bredvid båda mina löpare, en springare, ett torn och ett antal bönder. På Burhans sida av brädet är merparten av hans pjäser alltjämt i spel.

Väl medveten om att min situation nu ser mörk ut tittar jag upp på Burhan och frågar om det kanske inte är dags för mig att ge upp. Han tittar då tillbaka med ett roat ansiktsuttryck och låter några sekunder gå. Därefter svarar han att jag kan avsluta men att jag borde fortsätta spela klart partiet hur det än ser ut. I Palestina ger man aldrig upp.

Fler rapporter