'- Den förra skolan blåste bort efter en storm 2010, det var då vi beslutade om att bygga en ny som skulle stå emot vädrets makter, säger Ahmed, som är rektor för skolan i Susiya med låg röst och fortsätter – för lite mer än tre veckor sedan, den 23 november, fick vi demolerings orden av IDF (Israel Defense Forces) på hela skolan, detta betyder att efter den 16 december kan IDF genomföra ordern att förstöra skolan när de känner för det.

Byggandet av den nya skolan påbörjades i januari 2010. I september samma år öppnades skolan för barnen. Folket i de närliggande beduinbyarna hade då samlat ihop medel för att bygga en ny skola som skulle klara av vädrets makter. Bättre än den förra som var förlagd till ett tält i Susiya, 600 meter från den nya skolan. Den gamla tältskolan hade bara ett stort klassrum med en liten del för lärarna vid ingången, en del som var avskilt med en filt och några bokhyllor, eleverna fick sitta på madrasser. Den nya skolan har fyra klassrum, med ett femte klassrum under byggnation, samt ett eget rum för skolans fyra lärare.

Till den nya skolan har ActionAid [1] hjälpt till med fönster och dörrar. ACF [2] har bekostat plåttaket på skolan. Intill skolan har det byggts tre stycken toaletter och tre vattencisterner. Dessutom har spanska SEBA [3] försett skolan med två solpaneler för elförsörjningen.

Skolan har idag 36 elever i åldrarna 6-10, fördelat på 19 pojkar och 17 flickor. De flesta av barnen bor i de närliggande beduinbyarna. Nagham, som är 8 år, är en av tre flickor som måste gå minst två kilometer för att komma till skolan. Längs med vägen måste Nagham passera både israeliska soldater och en israelisk bosättning. De brukar då och då trakassera henne på olika sätt. Bosättarna kastar sten eller ropar förolämpningar och militärerna söker igenom ryggsäck. Nagham har blivit traumatiserad av detta och har fått problem med skolarbetet.

Susiyaskolan ligger söder om staden Yatta på den sydligaste delen av Västbanken. Skolan är placerad mellan toppen på ett berg och en av beduinbyarna som ligger på åsen nedanför. Från skolan har man en bedårande utsikt utöver dalen nedanför. På de vindpinade kullarna nedanför skolan vallar fåraherdarna sina får. På andra sidan berget, cirka 800 meter från skolan, ligger en israelisk militärpostering. Postering bevakar gränsen mellan område C som är under israelisk kontroll och område A som är under palestinsk. Barnens skola och byar ligger i område C. I område C gäller olika lagar för palestinier och israeliska bosättare. Palestinier lyder under israelisk militärlag medan de israeliska bosättarna lyder under israelisk lag.[4] Ytterligare tre skolor i område C söder om Yatta har fått demoleringsordrar. Dessa ligger i Dhaika, Imneizil och Khirbet al Fakheit.

Vad är det som pågår inom område C på Västbanken? Israels plan är att fördriva de omkring 27 000 beduinerna inom område C på helaVästbanken.[5] Att fördriva människor från ockuperat territorium är ett brott mot internationell humanitär rätt. [6] Det är även ett brott att överföra sin egen civilbefolkning till ockuperat område. Om Israel fullföljer sina ordrar att demolera skolor bryter de även mot de grundläggande mänskliga rättigheterna [7] och mot barnkonventionen [8] som säger att varje barn har rätt till utbildning.

Utbildning är viktig för barns utveckling som individer men även för samhället de lever i. Genom att riva skolor nekar staten Israel barnen deras rätt till utbildning, personlig utveckling och deras framtid.

[1] ActionAid http://www.actionaid.org/?intl [2] Action Contre la Faim http://www.actionagainsthunger.org [3] Servicio Energeticas Basico Autonomos http://www.seba.es [4] B’Tselem http://www.btselem.org/topic/settlements [5] http://www.btselem.org/settlements/20111010 [6] http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter38 [7] http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter39_rule135 [8] Barnkonventionen — artikel 2, 3, 6, 8, 19, 28, 29 och 30. http://unicef.se/barnkonventionen

Fler rapporter