Oktober månad betyder olivskörd i Palestina. Detta är en härlig tid, då hela familjen samlas för att delta i plockandet och för många är detta familjens största eller enda inkomstkälla vilket gör att de är helt beroende av den avkastning skörden ger. Men i spåren av ockupationen uppstår många svårigheter för palestinierna.

Det handlar både om att många jordbrukare har en mycket begränsad tillgång till sin mark och om stöld, våld och förstörelse på palestinsk mark av israeliska bosättare. Som följeslagare har jag fått förmånen att delta i olivskörden dagligen. Vi gör detta främst för att erbjuda en preventiv närvaro med förhoppningen att minska våldet och problemen för familjerna, men självklart hjälper vi även till i själva arbetet.

SONY DSC

En som råkat ut för att få sin mark förstörd av bosättare är Abu Hosni. Han bor i byn Deir Sharaf som ligger nära den israeliska bosättningen Shave Shamron. Onsdagen den 2:a oktober besökte Abu Hosni en bensinmack nära sin mark. Personalen på macken berättade att de sett en buss med bosättare komma, men Abu Hosni tänkte inte mer på det. När han tre dagar senare, lördagen den 7:e, åkte till sin mark för att skörda sina oliver upptäckte han att bosättare varit på hans egen och grannarnas mark. Han såg att de brutit av flera grenar från träden och även stulit oliver. Han åkte till närmsta stad Huwwara med den israeliska frivilligorganisationen Yesh Din (1) för att rapportera detta och där frågade polisen efter vittnesuppgifter. Abu Hosni sa då att den närmaste bosättningen Shave Shamron har videoinspelning dygnet runt i sitt övervakningssystem, så de borde kunna se vilka som är skyldiga. Polisen sa att de ska kolla kamerorna.

Abu Hosni tror inte att de skyldiga kommer från Shave Shamron, utan från någon annan bosättning. Israeliska DCL (2) kom även för att fotografera och rapportera händelsen. ”Olivskörden är vår huvudsakliga inkomst. Vi bryr oss väldigt mycket om våra träd. Jag slår inte ens på grenarna med pinnar för att skörda oliverna, och de bröt av dem” säger Abu Hosni. Totalt förstörde bosättarna tolv av Abu Hosnis träd och stal oliver till ett värde av cirka 10 000 svenska kronor. Fem andra familjer föll också offer för dessa förövare och totalt förstördes 100 – 110 träd.

Två dagar senare, måndagen den 7:e oktober, gick en annan jordbrukare till sin mark i byn Far’ata och fick sig då en obehaglig överraskning. Byn ligger nära Gilad Farm utpost (en utpost är en liten och ofta avlägsen bosättning, ibland bara något eller några få hus) och folket i byn har bara tillgång till sin mark nära denna utpost två gånger per år; när de plöjer i mars och när de skördar i oktober. De hade fått veta att datumet för skörden detta år skulle vara den 20:e oktober. Jordbrukarens namn är Abu Wael och han hade ringt arméofficeren som är ansvarig för området och fått beviljat specialtillstånd att titta till sin mark denna dag innan själva skörden. Han gick dit med sin son och upptäckte att 15 träd var helt nedhuggna, oliver stulna och att ett hus hade byggts på hans mark. Abu Wael åkte då till den närmaste bosättningen Qadumim för att rapportera detta till israelisk polis vilka är ansvariga för alla ärenden rörande bosättare, men han glömde de dokument som bekräftar hans ägandeskap och blev därför ombedd att återkomma. Eftersom de bara har åtkomst till sin mark två gånger per år är det omöjligt för dem att veta exakt när sådana här incidenter skett. Internationellt folk som vi, har inte tillstånd av israelisk militär att besöka dessa marker, detta är en del av överenskommelsen med DCL kring olivskörden.

Totalt hade 15 träd huggits ned, ett cement hus på 10 x 10 meter byggts på denna mark och 30-35% av skörden blivit stulen, vilket motsvarar cirka 1 000 kilogram. Enligt Abu Wael ger detta ungefär 300 kilogram olja till ett värde av cirka 18 000 svenska kronor. ”De förstör lite varje år för att få oss att ge upp och sluta bruka vår mark. Om vi inte brukar vår mark förlorar vi den. Det är det de vill.” säger Abu Wael till oss (3).

Johan Petersson
Tulkarem november 2013

 

(1) http://www.yesh-din.org

(2) DCL, District Coordination Liason Office, en sorts koordinationsorgan mellan Israel och Palestina.

(3) http://www.adalah.org/eng/Articles/2198/Adalah:-Application-of-Absentees’-Property-Law

Fler rapporter