Vi har mött ett företag som trots den rådande situationen arbetar för förändring. Det är en verksamhet där israeler och palestinier jobbar tillsammans för att underlätta de sociala och ekonomiska förutsättningarna för några av de fattigaste och mest marginaliserade samhällena i det ockuperade palestinska territorierna på Västbanken.

Comet ME är ett israelisk-palestinskt företag som erbjuder hållbara och miljövänliga el-, vatten- och internet-lösningar. Företaget verkar i olika delar av område C på Västbanken som Israel helt kontrollerar och där palestinier inte ges möjlighet att ansluta sig till befintliga el- och vattensystem. Det är områden som Södra Hebronbergen, hela södra Västbanken, korridoren mellan Jerusalem och Jeriko och upp längs Jordandalen.

I dag servar företaget över 2500 hushåll i 120 samhällen med el, och över 380 familjer med rent vatten genom företagets tjänster. Ambitionen är att antalet el-kunder ska öka med 250 per år och nu är 80 procent av alla hushåll i område C anslutna.

Comet ME har sitt huvudkontor i Jerusalem och ett service- och utvecklingscenter i Susya utanför Yatta, och det är där vi träffade Tamar som presenterade företaget för oss. Tamars mamma var en av de första amerikaner som var med i Ekumeniska följeslagarprogrammet, så hon känner väl till vårt arbete och är väldigt mån om att vi ska hålla kontakt med varandra.

Den ökade spänningen på Västbanken och det ökande våldet från israelisk militär och israeliska bosättare påverkar förstås Comet ME som alla andra. De har mottagit 17 rivningsbeslut från israeliska myndigheter på anläggningar, men ingen har ännu rivits. Tamar berättar att det går rykten om att de är förskonade från rivningar på grund av den israeliska kopplingen, men det handlar om att företaget har bra jurister och att deras finansiärer kliver in och sätter politisk press på Israel. Det är i huvudsak länder som Tyskland, Irland, Storbritannien och Nederländerna som står för det ekonomiska stödet. Och även för Israels del ser det illa ut när rivningar av internationellt finansierade solceller, vindkraftverk och vattensystem genomförs och uppmärksammas.

Solceller på tak minskar risk för stöld
Solceller på tak försvårar stöld och sabotage

Men det finns ju andra sätt. Nyligen konfiskerades två firmabilar och en solcellsanläggning konfiskerades efter att en drönare från en intilliggande israelisk bosättning övervakat installationen. Bosättarna meddelade den israeliska civilförvaltningen (ICA) som sen kom och tog anläggningen. ICA är en del av den militära organisationen som hanterar palestinska frågor. Det finns även risk att batterienheter kan konfiskeras, vilka kostar 2000 Euro styck. Risker för de 20-tal lokalanställda tekniker ute på fälten har också ökat i och med det ökande våldet från bosättare.

De allra flesta som bor i område C lever på jordbruk och på produktion av mejeriprodukter. Männen arbetar oftas borta under veckorna, så det är kvinnorna som sköter jobbet hemma på gården. Solceller, vindkraftverk och batterier ger tillförlitlig elproduktion som har haft en avgörande betydelse för kvinnornas vardag. Smörkvarnar som går på el minskar arbetsbördan, kylskåp gör att mat kan sparas och tvättmaskiner medverkar till att kvinnorna får mer kontroll över sin tid.

Överskottet av el från solceller och vindkraftverk används ofta till vattenpumpar som ingår i ett system där regnvatten fångas in, filtreras genom sand, lagras i cisterner under mark och fördelas på djurens behov, till bevattning av grödorna till hushållets behov.

El förenklar vardagen för kvinnor
El gör vardagen enklare för kvinnor

Det här är ingen biståndsverksamhet som Comet ME erbjuder, utan en affärsöverenskommelse mellan kunden och bolaget. Kunderna får betala samma pris som de som köper sin el från nätet i A-områdena. I dag motsvarar det ca 1,90 kr/kWh. Solcellsanläggningen är då betald på ca tio år.

Tamar uttrycker en stark oro för vad som sker på Västbanken och i de områden som företaget jobbar i.

Vi upplever en verklig försämring av situationen. Det blir hela tiden värre, men under det senaste året har det blivit riktigt illa. Och det redan innan den nya regeringen har tillträtt.

Solceller

Bosättarna ser område C som ett stridsområde för att ta mark från palestinierna. Tamar menar att det ökade våldet från bosättarna inte är slumpmässigt, utan hon kallar det för ”strategiskt våld” med målet att flytta samhällena. Det är en strategi där bosättarna, militären och domstolarna samverkar. Hon menar att högsta domstolens beslut från maj 2022, om att flytta befolkningen ut från området Masafer Yatta, är ett krigsbrott.
Det finns inget status quo. Saker och ting förblir aldrig oförändrade, utan måste förändras. Bosättningsexpansionen går nu framåt och det skapar mindre utrymme för palestinierna att leva, odla och andas.

Tvångsförflyttningar av människor i ockuperat område är ett brott mot folkrätten.

Fler rapporter