I vad som blivit en återkommande händelse över de senaste åren kom för ett par veckor sedan stora grupper av israeliska bosättare beskyddade av israelisk militär för att bada i bassängen i al-Karmil – i område A.[1] Detta trots att område A är förbjudet område för israeliska medborgare enligt israelisk lag, och kontrollerat av det palestinska självstyret.[2]

 /><figcaption id=Al-Karmil pool med soldater utposterade för att skydda de israeliska badgästerna. Foto: Stian

Al-Karmil, inte att förväxla med den närliggande israeliska bosättningen Carmel, anses vara platsen för det bibliska samhället Karmel. En naturlig bassäng på platsen renoverades av Yatta kommun, som al-Karmil faller under, med början 2011 och området är nu fint i ordning med en lekpark, stenlagda ytor och sittplatser som reser sig i en amfiteater omkring bassängen.

Onsdagen den 12 april kom det en stor styrka soldater till området och sade åt de palestinier som var där att lämna området. Militären tog ställning på tak och balkonger runt omkring – palestinska hem där de inneboende plötsligt fann soldater vid sin dörr. En drönare skickades upp över området. Och sedan kom åtminstone hundra bosättare och andra israeler – däribland hela barnfamiljer – som under ett par timmar simmade, lekte och hade picknick. Allt detta under militärt beskydd, och medan de palestinier som bor i området såg på.

Vår kontakt i den israeliska organisationen B’Tselem fick först reda på den här incidenten genom den reklam som gjordes för utflykten. Här beskrivs ett stort antal guidade turer och besöksmål i området under pesach. Bland dessa utflykten till den bibliska bassängen i Karmel, men också ett omfattande program av aktiviteter för hela familjen i den arkeologiska parken i Susiya (inte att förväxla med den palestinska byn Susiya vars befolkning evakuerades från det arkeologiska området under 1980-talet), och besök till en grotta i Avigayil, en illegal utpost där vi upprepade gånger haft problem med bosättare och soldater.[3] Hela områdets aktiviteter under pesach, den judiska påsken, presenterades med en munter affisch med lekande barn.

Programmet, som är på hebreiska och kan därför vara något svåråtkomligt, verkar inte nämna det faktum att den här aktiviteten kommer att äga rum på palestinskt område, eller under omfattande militärt beskydd, överhuvudtaget.[4] Jag finner det både fascinerande och deprimerande hur totalt olika de olika bilderna är av vad som ägt rum – detta är också något som jag stött på i flera andra sammanhang under min tid här. Det finns ofta många, radikalt olika, bilder av vad det är som händer här, och framförallt varför. En palestinsk familj som blivit utkörda från sitt hem av soldater som tagit ställning på deras tak, och nu fick sitta utanför och se på medan bosättarna badade å ena sidan. Och israeliska semesterfirare som glatt badade i vattnet nedanför å andra sidan. Jag vet inte hur många av dem som var medvetna om att de var inne på palestinskt område, eller bara hade sett den färgglada annonsen i reklambladet.

 /><figcaption id=Affischen för pesachprogrammet i området, inklusive intrånget i al-Karmil.

Enligt en undersökning från slutet av 2016 tror många, särskilt yngre, israeler att Västbanken redan har införlivats med Israel och är omedvetna om ockupationen.[5] Detta stämmer väl överens med vad jag hört från israeliska aktivister och andra som jag träffat. Men folket i al-Karmil har ingen sådan tvekan. Bassängen och området omkring är något de är stolta över, en av de få sådana i den här delen av Palestina.

– Så fort vi har något fint så kommer de och tar det ifrån oss, som en av männen som såg på bittert sade, det spelar ingen roll om det är område A, B eller C.

 

1) En video av delar av årets händelse finns upplagd här Tidigare händelser: Soldiers expel Palestinians from pool in Area A to enable settlers to bathe undisturbed, B’Tselem, 2015-06-07, Hämtad 2017-04-17 Levy och Levac, Bitter Waters: Settlers Invade Ancient Pool Under Palestinian Control, 2015-06-12, Haaretz, Hämtad 2017-04-20, Israeli forces escort settlers into Area A village, Maan News Agency, 2016-04-26, Hämtad 2017-04-20, 2) Detta tillkännages på stora röda skyltar längs med vägarna in i område A. 3) De så kallade utposterna är byggda illegalt, enligt både internationell och israelisk lag, till skillnad från bosättningarna som har stöd i israelisk lag – även om även de är illegala enligt internationell lag. Enligt den israeliska människorättsorganisationen Yesh Din har dock omkring en tredjedel av utposterna legaliserats i efterhand, eller håller för närvarande på att bli legaliserade. Se: From Occupation to Annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive authorization of illegal construction in the West Bank, Yesh Din, 2016-02-02, Hämtad 2017-04-10 4) Programmet finns tillgängligt här 5) Haklai, Oded, 1967 | Why more and more Israeli Jews think the settlements are in Israel, Fathom Journal, 2017, Hämtad 2017-05-02

Fler rapporter