Barns utbildning ska syfta till att utveckla respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Då måste det finnas en skola att gå till.

När Ali för andra gången säger att jag ska ta med mig hans 11-årige son till Sverige har jag insett att ingen av dem vet var Sverige ligger, och att detta inte spelar någon roll. Jag ser ut genom dörröppningen, genom den tunna röken från eldstaden, och söker fäste för blicken. Bort över de steniga kullarna, mot bergen i öster och dagens sista skuggor. Sedan faller min blick på pojken. Han är det enda barnet i byn som är i skolåldern och en skola finns. Men han går inte dit; han är rädd. Istället vaknar han varje morgon för att följa med sin pappa och valla fåren – men inte heller då är han trygg. De bosättarattacker som han fruktar längs skolvägen kan lika gärna inträffa i betesmarkerna. Eller om natten.
Kanske skulle det hjälpa om han hade en vän som Yussef, en som kan följa längs vägen.

Yussef. Foto: Görel

Barn som måste gå längs en bosättning eller passera en vägkontroll är utsatta för hög stress1UNICEF: https://www.unicef.org/sop/what-we-do/education-and-adolescents. Risken finns att bli jagad och kanske slagen, eller att få ryggsäcken tömd och bli visiterad av soldater. Så är det till exempel för pojkarna i Dar al-Atum, en skola i Gamla stan i Jerusalem. Rektor Bassam Khaled berättar om trakasserier och arresteringar och om sin längtan att kunna erbjuda en god skolmiljö. En skola där ingen behöver ängslas för att tungt beväpnade soldater dyker upp eller att luften blir svår att andas på grund av tårgas2We World: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WeWorld-GVC_Education%20Under%20Attack_July%202020.pdf.

I utvärderingen Trygg tillgång till god utbildning i sårbara områden konstateras att över 90 procent av barn i åldrarna 6 – 12 år upplever sig tryggare när de har ekumeniska följeslagare vid sin sida3Utvärderingen genomfördes 2020 av Kyrkornas världsråd – EAPPI, med ekonomiskt stöd av UNICEF. Cirka 6 600 barn intervjuades.. I de övre skolåldrarna uttrycker cirka 90 procent av flickorna och drygt 70 procent av pojkarna samma åsikt. När barnen tillfrågades om vad som var den största nyttan med att ha följeslagare närvarande blev svaret att soldater som de då möter är mindre benägna att skrämmas eller att använda våld.

De hot som barnen upplever är ofta konkreta och närgångna, men de kan också vara avlägsna och diffusa. Så är det för barnen i byn Khirbet Majaz i South Hebron Hills. Jag vandrar dit en förmiddag när solen redan steker kullarna. På håll skymtar jag skolan. Den ter sig nästan som utslängd i detta öde landskap som sedan länge utgjort övningsområde för israelisk militär. Framåt dagen kommer luften att dallra, men barnen fortsätter att leka på fotbollsplanen med konstgjort gräs. Inte utan oro. Utan förvarning kan surrandet från helikoptrar och dån från krigsplan fylla klassrummen. När bullret tonar bort är också barnens koncentration borta.

Skolan i Khirbet Majaz. Foto: Görel

Det måste finnas en skola att gå till.
Cirka 50 palestinska skolor hotas av rivning och i östra Jerusalem saknas omkring 3000 klassrum. Över hälften av alla skolor har inte tillgång till skolgård, bibliotek eller datasal4UN OCHA, avsnitt 3.7: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2021.pdf. När det är omöjligt att få tillstånd från israeliska myndigheter att bygga gäller det att finna andra lösningar, som att bygga om privatbostäder eller att bygga utan lov.
Många skolor har kommit till tack vare internationellt stöd. Det gäller till exempel skolan i Khan al-Ahmar där Abu Khamis barnbarn varje morgon vandrar upp till skolan i förhoppning om att få börja. Det blir många morgnar, eftersom hon har två år kvar till skolstart.

Längtan till skolan. Foto: Görel

Drygt 95 procent av alla barn i Palestina börjar skolan, men långt ifrån alla kommer att fullborda den 12-åriga skolgången. I 15-årsåldern har 25 procent av alla pojkar och 7 procent av flickorna slutat skolan5UNICEF: https://www.unicef.org/sop/what-we-do/education-and-adolescents. Många pojkar förväntas att tidigt börja bidra till familjens inkomst och flickor gifts bort, vilket är ett sätt att minska familjens utgifter. Oron för att barnen ska bli attackerade längs skolvägen gäller särskilt flickor, som därför hålls hemma6UN OCHA, avsnitt 3.7: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2021.pdf.

Barnkonventionen ger barn rätt till utbildning som ska syfta till att ”utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga”7UNICEF: https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text. Det gäller alla barn och det gäller där de hör hemma, inte långt borta.

Fler rapporter