De första som möter oss är barnen. Pojkar och flickor kommer springande, alla är nyfikna på vilka vi är. Det är andra gången ett team från Ekumeniska följeslagarprogrammet besöker Ras ’Ein al ’Auja, ett beduinsamhälle några kilometer nordväst om Jeriko.

Nader och två av hans barn. Familjen riskerar att tvångsförflyttas enligt nyligen publicerad israelisk omförflyttningsplan av beduinsamhällen.Jag är en del av ett internationellt team på plats på en, för Ekumeniska följeslagarprogrammet, ny placering i Jordandalen.[1] Vi är andra teamet på plats på den nya placeringen, och därför handlar vårt uppdrag mycket om att bygga ett kontaktnät. Vi presenterar oss för nya samhällen och förklarar att vi finns där och kan hjälpa till om någonting inträffar. Ett av våra huvuduppdrag är att bevaka och rapportera om den planerade tvångsförflyttningen av beduiner som Israel offentliggjorde i september.

Vi träffar Nader Dahoud Trief Said som bor med sin familj i Ras ’Ein al ’Auja.
– Vi fick reda på att vi är drabbade av tvångsförflyttningen via radio och tv. Ingen har varit här och pratat med oss för att berätta vad som händer eller för att höra våra åsikter om saken.

Nader, hans familj och deras närmare 600 grannar planeras att tvångsförflyttas till Nuwei’ma, ett beduinsamhälle några kilometer söder om Ras ’Ein al ’Auja. Men Nader vet att i Nuwei’ma bor det redan flera hundra personer. Enligt flera personer vi talat med (boende i Nuwei’ma och närliggande samhällen) har deras hem och djurhållningsbaracker  fått demoleringsorder från den israeliska civila administrationen. Trots detta planerar Israel att tvångsförflytta flera tusen beduiner dit.

– En flytt skulle döda vår kultur! Vi beduiner kan inte leva så tätt inpå varandra.[2] Vår inkomst kommer från djurhållning och i Nuwei’ma finns det inte tillräckligt mycket mark för oss själva och alla våra djur, klagar Nader.

Tvångsförflyttningen är en del av en plan för att sammankoppla den stora israeliska bosättningen Ma’ale Adumim med Jerusalem, det s.k. Större Jerusalem eller E1-området. Muren är planerad att omge detta område vilket skulle i det närmaste skära av den norra delen av Västbanken från den södra och därmed begränsa fri rörelse för palestinier mellan områdena.[3]

Tvångsförflyttning av en population på ockuperad mark är ett brott mot Fjärde Genèvekonventionen. Utöver det menar bland annat FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) att genomförandet av planen är ett stort hot mot en bärkraftig framtida tvåstatslösning.[4] Om en fred ska bli möjlig måste tvångsförflyttningar stoppas!

Under mitt uppdrag i Jordandalen kommer jag att fortsätta att rapportera om den av Israel planerade tvångsförflyttningen av beduiner och om hur det är att leva och bo i Jordandalen.

Delar av Ras ’Ein al ’Auja.

Bilder

1. Nader Dahoud Trief Said och två av hans barn. Familjen riskerar att tvångsförflyttas enligt nyligen publicerad israelisk omförflyttningsplan av beduinsamhällen. Foto: Amanda Almström

2. Delar av Ras ’Ein al ’Auja. Foto: Amanda Almström

1. Tidigare täckte teamet i Yanoun Jordandalen, men sedan augusti finns en placering som täcker Jordandalen från norr till söder med utgångspunkt i Jeriko. Läs mer på EAPPI:s hemsida. 2. Beduiner är ursprungligen ett nomadfolk och deras kultur och livsstil kräver stor yta. Beduinerna i Jordandalen har ofta stora familjer och medlemmar från olika klaner och stammar bör inte bo i varandras närhet. Deras främsta inkomst kommer från boskap som kräver betesmark. Hass, Amira. 2014. Israeli government plans to forcibly relocate 12,500 Bedouin. Haaretz. 16 september. (Hämtad: 2014-11-03) Se även [3]. 3. FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA). 2014. Beduin Communities At Risk Of Forcible Transfer. September. (Hämtad: 2014-10-31) 4. FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA). 2014. UNRWA Urges Donor Community To Take Firm Stand Against Mass Forcible Transfer Of Palestinian Bedouins. 21 september. (Hämtad: 2014-11-02)

Fler rapporter