Den 20 november var det internationella barndagen. I Barnkonventionen är det fastslaget att varje barn har rätt till utbildning.[1] Enligt FN-organet UNOCHA påverkas dock tillgången till utbildning för palestinska barn på ett negativt sätt i de ockuperade palestinska territorierna på grund av den ständigt närvarande israeliska ockupationen.[2]

 /></a><figcaption id=Barn på väg hem från Cordobaskolan längs med Shuhada Street. Foto: S. Ekström

I Hebron måste palestinska elever och lärare varje dag passera israeliska checkpoints (CP) för att komma till skolan. Israelisk militär har de senaste veckorna genomfört ökat antal aktioner mot palestinska skolor och elever, där både ljudgranater och tårgas kastas in i skolorna innan militären går in. Därtill trakasserar israeliska bosättare närmast dagligen palestinska elever och lärare som är på väg till och från skolan.

För de barn som utsätts för attacker och som ser sina vänner och lärare utsättas har denna situation lett till både fysiska och psykiska men och trauman. Vissa familjer har även valt att ta sina barn ur skolan på grund av rädsla för dessa attacker och som följd går barnen miste om sin skolgång och utbildning.[3]

En av våra uppgifter som ekumeniska följeslagare i Hebron är att observera barns tillgång till utbildning. Detta gör vi fem dagar i veckan på plats vid CP 55 och CP56, som elever och lärare måste passera för att komma till Cordobaskolan, som ligger på Shuhada Street i de ockuperade delarna av Hebron, som är känt som H2[4]. Redan andra dagen vi följeslagare var på plats vid Cordobaskolan trakasserades skolans rektor, Nora Nasar, av en israelisk bosättare. Morgonen efter krävde soldaterna i CP 56 att få fotografera Noras pass och ansikte. Nora vägrade låta soldaterna fotografera hennes pass eftersom hon är registrerad på den lista över personer som har tillåtelse att passera in genom checkpointen, dessutom passerar hon där varje dag och soldaterna vet vem hon är. Detta resulterade i att soldaterna stängde checkpointen i över en timme och ingen kunde passera, varken vuxna eller barn.

Den 14 november var vi följeslagare inbjudna till ett krismöte med titeln ”Save Education at Hebron Schools” vid Hebrons utbildningsministerium[5] tillsammans med andra internationella organisationer, lokala statstjänstemän och lokala människorättsaktivister. Anledningen till krismötet var det ökade antalet incidenter som har riktats mot skolor i Hebrons H2-område de senaste månaderna. Enligt Unicefs lokala representant vid mötet har antalet incidenter mot skolor i H2-området nära tredubblats sedan förra året.[6] Även antalet incidenter där israeliska bosättare attackerar palestinier har tredubblats under samma period.[7]

Men trots den negativa trenden av ett ökat antal attacker mot skolor, elever och lärare i Hebrons H2-område fortsätter rektorer, lärare och lokala människorättsaktivister att stötta varandra och kämpa för barnens tillgång till utbildning. Vi har även fått höra av lärare att EAPPIs närvaro har bidragit till ett minskat antal incidenter och att barnen känner sig tryggare när de går till och från skolan.

 /></a><figcaption id=EAPPI följeslår en pappa och hans son i området Tel Rumeida som ligger ovanför Shuhada Street efter en incident utanför Cordobaskolan mellan israeliska bosättare, lärare, lokala människorättsaktivister och israelisk militär. Foto: S. Ekström

 

[1] Barnkonventionen, Unicef. Hemsida: https://unicef.se/ [2] UNOCHA, fokus utbildning. Hemsida: https://www.ochaopt.org/theme/education [3] Möte vid utbildningsministeriet i Hebron 2018-11-14 [4] Enligt UNOCHA har Israel direkt kontroll över 20 % av Hebron City, H2. Se karta: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/h2_fs_2018_v5_english11_2.pdf [5] Uppgifter enligt utbildningsministeriet, Möte vid utbildningsministeriet i Hebron 2018-11-14 [6] 11 incidenter per månad år 2017 och 30 incidenter per månad år 2018, enligt Unicefs representant vid möte på utbildningsministeriet i Hebron 2018-11-14 [7] Sex incidenter år 2017 och 15 incidenter år 2018, enligt Unicefs representant vid möte på utbildningsministeriet i Hebron 2018-11-14

Fler rapporter