Islam Jameel är en kvinna med det största leendet som sprider sådan energi kring sig när hon berättar om resan hon gjort från det att hon fick en son med funktionsnedsättning. från att se sin sons behov, till en idé och som sedan blir till att idag driva ett projekt som arbetar för att förbättra vardagen för barn med funktionsnedsättningar. Med små medel och samarbete mellan kvinnor i samma situation är projektet nu så framgångsrikt att det finns en väntelista på familjer på Västbanken som vill att deras barn ska få ta del av programmet.

 /></a><figcaption id=Islam i köket under matlagningskurs. Foto: C. Davidsson

Barn som föds med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade i samhället och UNICEF beskriver att de inte får tillgång till samma sjukvård och skolgång som andra barn, de inkluderas inte lika i samhället och får inte sina rättigheter tillgodosedda. Detta sker i både hög och låginkomstländer, ofta pga. okunskap, avsaknad av resurser och att denna grupp i samhället inte prioriteras. (1)

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna (2), bland dem finns både Palestina och Israel (3). Båda stater har också förbundit sig att följa konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (4). ”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor”, står det i artikel 23 i barnkonventionen.

På Västbanken finns det nästan 775 000 registrerade flyktingar som befinner sig i städer, byar eller i någon av de 19 flyktingförläggningarna som finns. UNWRA tillhandahåller vissa tjänster i flyktingförläggningarna men ansvarar inte för administration eller säkerhet i området då det är styrande myndigheters ansvar. UNWRAs tjänster omfattar utbildning, hälso- och sjukvård, avlastning och sociala tjänster, infrastruktur och förbättring, mikrofinansiering och akut bistånd (5). Aida flyktingförläggning belägen i Betlehem är uppdelat och går under område A som är under palestinsk kontroll och där staten Palestina stiftar lagar och område C som är under israelisk kontroll där israelisk militärlag gäller. (6)

Islam Jameel bor med sin familj i Aida flyktingförläggning och som för några år sedan fick en son med funktionshinder. I samband med detta såg hon vilka svårigheter som funktionsnedsatta barn hade i samhället och vardagen. Hon tog saken i egna händer och tillsammans med andra föräldrar i samma situation och bildade dem NOOR Womens empowerment group som i sin tur skapat centret NOOR.

Idag välkomnar Islam mig och mitt team för en matlagningskurs i traditionell palestinsk mat samtidigt som hon berättar mer om sin personliga men också centrets historia. I en matosande och inspirerande miljö berättar Islam om hur deras son som har en funktionsnedsättning var drivkraften. Islam såg behovet av detta center när hon fick sin son och såg avsaknaden av liknande stöd i samhället och mer specifikt i flyktinglägret Aida. Hon anade att om hon inte gjorde något själv skulle hennes son inte ha en ljus framtid då han inte skulle klara att gå i skolan utan stöd. Flera familjer i samma situation i flyktinglägret gick då ihop och utvecklade denna idé om ett center för deras barn att utvecklas i. Det började med en idé om ett matlagningsprojekt för att samla in pengar till ett center. Kurserna hölls från början hemma hos Islam i hennes kök i Aida flyktingläger till att idag ha utvecklats till den stora lokal vi idag befinner oss i.

– Man gör det bästa av det man har. – säger Islam med ett stort leende.

Pengarna som kommer in genom att hålla matlagningskurser går till NOOR center som arbetar för att skapa en lärande och utvecklande miljö för barn med funktionsnedsättning. Islam berättar att det är både lokala som internationella gäster som kommer på matlagningskurser och att detta även har blivit en plattform för att skapa kontakter och sprida och få kunskap för fortsatt utveckling av projektet.

När maten står på spisen går vi en kort promenad längs gatorna i Aida flyktingläger för att besöka NOOR center där barnen får stöd och hjälp att utvecklas till att få ett bättre liv och vardag. Islam berättar att det idag kommer barn från flera städer på Västbanken för att få denna hjälp och det finns en lång kö av barn som väntar på sin tur då centret inte kan ta emot många barn åt gången.

Detta projekt är ett av flera vi kommit i kontakt med som följeslagare på Västbanken och en sak har de alla gemensamt, nämligen viljan att förbättra situationen de lever i, ett liv under ockupation.

– Valet att ge upp finns inte. – avslutar Islam.

 /></a><figcaption id=NOOR Center i Aida flyktingläger. Foto C. Davidsson
1. UNICEF, Fakta om barn med funktionsnedsättning, https://unicef.se/fakta/barn-med-funktionsnedsattning, hämtad 2018-10-30 2. UNICEF, Barnkonventionen, https://unicef.se/barnkonventionen, hämtad 2018-10-30 3. FN, Kapitel 5 Mänskliga rättigheter 11 konventionen barns rättigheter, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en, hämtad 2018-10-30 4. FN, Kapitel 5 Mänskliga rättigheter 15 konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en, hämtad 2018-10-30 5. UNWRA, Fakta Västbanken, https://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank, hämtad 2018-10-30 6. UNWRA, Aida refugee camp, https://www.unrwa.org/sites/default/files/aida_refugee_camp.pdf, hämtad 2018-10-30

Fler rapporter