Kulturlandskapen på Västbanken påverkas i hög grad av den israeliska ockupationen. Effekterna av minskad rörelsefrihet och landkonfiskering märks på människorna, naturen och samspelet däremellan, i Tulkarem såväl som i Jordandalen.

 width=
Ali i Nazlat ’Isa visar oss runt i sin olivlund, som gränsar till muren och Israel. Foto: Hanna.

På nordvästra Västbanken ligger Nazlat ’Isa, mitt på den gröna linjen, den gräns mot Israel som rådde före 1967 års krig [1]. När muren byggdes här 2003 delade den samhället och jordbruksmarken i två delar [2]. Här bor Ali, som precis som många andra markägare, förlorade en stor del av sin mark. En del kan numera bara nås genom den bevakade gränsövergången och en annan del konfiskerades helt för att ge rum åt stängsel och taggtråd. Tiden för murens konstruktion präglades av oroligheter och våld. Men för Ali var den svåraste upplevelsen när 188 av hans olivträd förstördes.

– När jag såg dem rycka upp mina träd så kunde jag inte stå på benen längre. Olivträden är som mina barn.

Olivträden har blivit en symbol för palestiniernas band till sitt land. De härdiga träden har fått representera människornas motståndskraft och uthållighet under ockupationen [3]. Ali visar oss sin olivlund och gör tydligt att även om träden är tåliga så kräver de mycket omsorg.

I Khirbet Samra i Jordandalen lever herden Fawzi Daraghme. Hans familj hade tidigare tillgång till omkring 1000 hektar mark, där deras får och getter kunde beta. På grund av landkonfiskeringar till följd av etableringen av israeliska utposter och bosättningar [4], samt militärbaser och naturreservat, har de idag bara 50 hektar kvar. För att mätta djuren tvingas de därför köpa foder. Men för Fawzi är inte de ekonomiska bekymren de mest centrala.

– Det de vill är att vi ska förlora vår identitet, att vi ska tappa kunskapen om vårt land och det som växer här.

Alis olivlund och Fawzis betesmarker är två exempel på levande kulturlandskap, som båda uttrycker långa och intima förhållanden mellan människorna och naturen [5]. De har formats av mänskliga handlingar likväl som de har format människornas handlingar. Deras historier skildrar två tydliga exempel på hur Västbankens natur och kultur, de senaste 70 åren, har påverkats av den israeliska ockupationen [6, 7, 8]. Muren har fragmenterat såväl mänskliga samhällen som hela ekosystem [2, 6, 8]. Och minskade betesmarker till följd av landkonfiskering riskerar att resultera i överbetning av den återstående marken, vilket i sin tur kan leda till permanent skada på vegetationen, erosion och slutligen ökenspridning [7, 8, 9]. En ytterligare effekt av bristen på land, som både Ali och Fawzi nämner, är en minskad tillgång till vilda nyttoväxter [8].

Ali pekar ut flera användbara örter, som trivs i klippskrevorna kring olivträden. Shobesi [10], za’atar balat [11] och qurrays [12]. Den steniga marken förvandlas, med hjälp av Alis kunskap, till både skafferi och apotek. Han känner till en medicinalväxt för varje åkomma och bland dem som inte har medicinska egenskaper är många ätliga. Men även i det här fallet står muren i vägen. Tidigare kunde Ali promenera till ett fält på den israeliska sidan med ovanligt stor biodiversitet. Nu kräver varje besök dit en passage genom gränskontrollen nere i byn, en resa som kan ta upp emot en och en halv timme.

Fawzi är van vid att kunna samla alla växter som familjen behöver från sin egen mark. Nu ligger en israelisk utpost på berget dit de förr gick för att samla. Han lärde sig om nyttoväxterna från sina föräldrar, men han vet inte hur han ska kunna överföra kunskapen till sina barn när de inte ens tillåts beträda marken där växterna trivs.

Den palestinska kulturen grundar sig i den direkta relationen mellan människan och naturen, bonden och olivträdet, herden och betesmarken. Ytterligare landkonfiskeringar och minskad rörelsefrihet, som de som föreslås i The Deal of the Century [13], har därför inte bara potential att skada människorna som är beroende av marken utan själva marken som de är beroende av.

(Ali heter egentligen något annat).

 width=
Fawzi i Khirbet Samra blickar ut över sina betesmarker, som han inte längre har tillgång till på grund av ockupationen. Foto: Hanna.

1. Haaretz (2020). Green line. Hämtad 2020-02-04 från https://www.haaretz.com/misc/tags/TAG-green-line-1.5599076

2. OCHA (2020). West Bank Barrier. Hämtad 2020-02-01 från https://www.ochaopt.org/theme/west-bank-barrier

3. MIFTAH (2012). Olive Trees – More Than Just a Tree in Palestine. Hämtad 2020-02-01 från http://www.miftah.org/Doc/Factsheets/Miftah/English/factsheet-OliveTrees.pdf

4. ICRC (2020). Rule 130. Transfer of Own Civilian Population into Occupied Territory. Hämtad 2020-02-04 från https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule130

5. UNESCO (2020). Cultural landscapes. Hämtad 2020-02-01 från https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/

6. KUMI NOW (2019). An Inclusive Call for Nonviolent Action to Achieve Just Peace. Hämtad 2020-02-01 från https://www.palestinenature.org/research/47.-Sabeels-Kumi-Book-2018.pdf

7. ARIJ (1995). The Issue of Biodiversity in Palestine. Hämtad 2020-02-01 från https://www.arij.org/files/admin/1995_the_issue_of_biodiversity_in_Palestine.pdf

8. CBD (2014). State of Palestine – Fifth National Report – To the Convention on Biological Diversity. Hämtad 2020-02-01 från https://www.cbd.int/doc/world/ps/ps-nr-05-en.pdf

9. UNISPAL (2012). Barrier impacts on grazing and livestock. Hämtad 2020-02-01 från https://unispal.un.org/unispal.nsf/cf02d057b04d356385256ddb006dc02f/9ff1f5ef997e771385257a360056bbdf?OpenDocument

10. The Plant List (2013). Malva neglecta Wallr. Hämtad 2020-02-01 från http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2503504

11. The Plant List (2013). Clinopodium serpyllifolium subsp. fruticosum (L.) Bräuchler. Hämtad 2020-02-01 från http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-346442

12. The Plant List (2013). Urtica pilulifera L. Hämtad 2020-02-01 från http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2448967

13. The White House (2020). Peace to Prosperity – A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People. Hämtad 2020-02-01 från https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/

Fler rapporter