Yuval Dag är en av ett växande antal unga israeler som vägrar att delta i ockupationen av palestinska territorier. Men hans beslut har kostat honom flera månader i fängelse och ett socialt stigma i ett samhälle där militären spelar en stor roll i människors liv.

Israel räknas ofta som ett av världens mest militariserade länder.1https://www.timesofisrael.com/israel-among-10-most-powerful-countries-in-the-world-in-annual-list/ Unga israeler mönstras och gör militärtjänst i Israeli Defense Force (IDF) i som allra minst två år, ofta längre. Deras roll i IDF blir för många en identitet, som de bär med sig livet ut.

Yuval Dag är en av allt fler unga israeler som reagerar på ockupationen och vägrar delta i den.

Därför är priset ofta högt för den som väljer att inte delta i IDF. En av dem är Yuval Dag, en ung israel som inte bara har valt att göra vapenfri tjänst, utan helt har vägrat att göra militärtjänst. Jag träffar honom på ett hummuskök i västra Jerusalem. Han är sen och lite andfådd eftersom han just deltagit i en manifestation utanför Knesset och all lokaltrafik i området stängdes av, enligt Yuval för att försvåra för demonstranterna.

– Jag fattade redan någon gång i början av gymnasiet att det Israel gör är fel, att vi upprätthåller en ockupation som bryter mot folkrätten. Men jag var så indoktrinerad av vårt system att jag ändå länge tänkte att jag bara skulle göra vapenfri tjänst, kanske vara fältsjukvårdare. Alla indoktrineras i det här samhället. Redan från grundskolan får vi lära oss att IDF är världens mest moraliska och etiska armé, säger Yuval.

Det var först i samband med att Israel fick en ny, extrem högerregering som Yuval slutligen bestämde sig för att han inte i något avseende kunde tjänstgöra i IDF. Det finns undantag från militärtjänstgöring för den som säger sig vara pacifist, det vill säga att man är emot våld i alla dess former. Men då måste personen ställas inför en kommitté som genom en lång rad frågor prövar ens övertygelse. De kan ställa frågor om hur man skulle agera om hemska saker hotade drabba ens familj till exempel.

Men Yuval är inte pacifist. Han vänder sig bara emot ockupationen, av politiska skäl. Men att vara emot ockupationen är inte ett giltigt skäl till att vägra militärtjänstgöring i Israel, och han sattes därför i fängelse.

Yuval släpptes tillfälligt ut ur fängelset i början på juli, och har fått hjälp av organisationen Mesarvot2https://www.instagram.com/mesarvot/, en rörelse för unga israeler som vägrar gå in i IDF och bidra till ockupationen av de palestinska områdena.

– Jag avtjänade två månader i fängelset, men sedan försämrades min psykiska hälsa. Jag fick ångestattacker, något som jag aldrig haft förut. Nu undersöker jag möjligheten att bli friskriven från militärtjänstgöring av psykologiska orsaker istället. Jag är orolig för vad som kommer hända om jag skickas tillbaka.

Om Yuval inte får sina psykologiska skäl godkända kommer han att få avtjäna betydligt längre tid i fängelset.

– År 2005 insisterade fem personer på att de inte skulle undantas från militärtjänstgöring av samvets- eller mentala skäl. De blev erbjudna ett papper som de kunde signera och sedan skulle de bli fria, eftersom det skulle vara mer bekvämt för militären att inte behöva sätta folk i fängelse av politiska skäl. Men de vägrade. De satt ett år i militärfängelse och ett år i vanligt fängelse, berättar Yuval.

Att inte göra militärtjänst är stigmatiserande i ett land som Israel, särskilt när man offentligt tar ställning emot militären. Yuval talar med snabb och intensiv röst om sin egen upplevelse av att växa upp och leva i landet.

– Det finns en myt i vårt samhälle, om att alla behöver ge något för staten Israel. Alla gör det, man går och skjuter araber, arresterar folk. Tre år så är man klar. Att inte göra detta ses som osolidariskt mot alla som offrat sig i militären, eller förlorat anhöriga. Det gör att många inte förstår hur politiskt det vi gör är, att gripa folk i deras hem, att vara en ockupationsmakt. Armén vägrar själva att medge att den är politisk, och styrs av våra politiker.

Yuval beskriver också hur svårt det har varit att få andra israeler att ta in vad han har att säga.

– Jag började titta på mer palestinavänliga kanaler. Såg mer av vad bosättare och IDF faktiskt gör mot människor. Men sanningen har inget värde i Israel. Min far är sionist. Jag kan visa honom videor på bosättarvåldet och han kommer bara att kalla dem fabriceringar. De arabiska medierna ljuger bara, de israeliska medierna säger sanningen. Den israeliska armén kan inte göra fel, eftersom det är den israeliska armén. Det är ett cirkelresonemang.

– Jag var själv sionist ända fram till gymnasiet, utan att ens veta om det själv. Man lär sig redan från första klass att det är något bra att dö för sitt land, att alla araber är terrorister, att våra soldater inte kan bli dödade i ett krig, utan när de dör rör det sig om illegitima mord. Man lär sig att Israel skulle förintas utan sin starka armé. Men man lär sig inget om att palestinska barn mördas till följd av det vi gör. Det är bara vi israeler som är de verkliga offren.

Yuval menar ändå inte att han i slutänden betalar ett särskilt högt pris för att hålla fast vid sina ståndpunkter. Han ser sig inte som någon hjälte, och menar att det är viktigare att fokusera på och skildra det våld som begås mot palestinierna. Det är de som verkligen lider av den militariserade kulturen som råder i Israel, menar han.

Fler rapporter