Jerusalem al-Ram

Det palestinska samhället al-Ram utgör placering för ett team med ekumeniska följeslagare sedan 2013. al-Ram ligger nordöst om östra Jerusalem och är hem för cirka 58 000 människor.

130206 Shufat Refugee Camp EA presence George Meekal-Ram och dess invånare har på alla sätt och vis fungerat som en del av staden Jerusalem. Människorna som bor där arbetar och utbildar sig i östra Jerusalem, uppsöker vårdinstitutioner och har familj och vänner där. På grund av murens dragning avskärmas nu al-Rams invånare mer och mer från den stad de är så beroende av. Redan idag löper en åtta meter hög mur väster om al-Ram. När den är färdigbyggd kommer den att omringa samhället i tre väderstreck.

Följeslagarnas arbetsuppgifter består bland annat i att observera vid vägspärren Qalandiya, där många palestinier passerar in till Jerusalem. Följeslagarna besöker också samhällen inne i den så kallade sömzonen samt flyktinglägret Shufat.

Reserapporter från Jerusalem al-Ram

Ljus vid horisonten?

Det är bittert om jag inte kan förmedla ens några sköra trådar av hopp när jag lämnar mitt arbete som följeslagare. Sista tiden i Palestina och Israel har dock blivit så tung av förtvivlan och hopplöshet, att det inte är lätt att fullfölja den ambitionen. Dödandet – och desperationen – blev utom kontroll.

Det är vi som får betala

Helgmålsringningen verkar extra stark och kraftfull i gamla stan i Jerusalem, när jag rusar in där för att klippa mig på min lediga dag. Dagsläget i Israel och Palestina är mycket spänt, och en ledig dag känns det knappast som.

Midsommar bland Levantens kullar

Jag funderar på hur den sjunde reserapporten kan bli intressant för er läsare under sommar och semester. Ni är säkert redan väl bekanta med situationen på Västbanken, och den tragiska situation och humanitära kris som vi just nu genomlever. Situationen är förstås mer spänd än när vi följeslagare anlände för tre månader sedan, men ändå skulle jag vilja skriva om något som närmar sig det lugn och den grönska som vi svenskar vill relatera till när det är sommar.

Varje dag samma förödmjukelse

När jag nu efter tre månader lämnar Jerusalem al-Ram, vill jag också gärna lämna er mina intryck från den plats där vi vistats tre morgnar per vecka. Den platsen är en viktig anledning till att vi bott just här, där vägen mellan Jerusalem och Ramallah korsar muren. Det är vägspärren Qalandiya.

”Om jag bara är till för mig själv – vad är jag då?”

Rabbiner för mänskliga rättigheter, en israelisk människorättsorganisation, är en viktig aktör för fred och samförstånd.

Rima och Mahmoud i östra Jerusalem

Plötsligt piper det till ett sms i min mobil. Det är en morgon när vi är på väg till en utbildning på Norwegian Refugee Council i Jerusalem rörande husrivningar i östra Jerusalem. Sms:et kommer från FN:s kontor för humanitärt bistånd, UNOCHA: En husrivning har genomförts klockan sex denna morgon i stadsdelen at-Tur på norra sidan av Oljeberget på dalsidan mot Scopusberget.

an-Nabi Samwil eller profeten Samuels by 

I den lilla palestinska byn an-Nabi Samwil finner man både rik historia, spår av dagspolitiken och tecken på en mänsklig katastrof. En företrädare för FN:s kontor för humanitärt bistånd, OCHA, som vi möter, menar, att här pågår en ”tyst övergång”. – Vi ser inga bulldozers eller israeliska militärer, men för de palestinska byborna blir livet ändå steg för steg en omöjlighet.

Min hemort Jerusalem al-Ram

”Vår makt består inte av vapen och stark ekonomi utan av historien och legitimiteten”, säger borgmästaren Ali Maslamani i al-Ram, när vi möter honom under vår första månad i denna dammiga förort till Jerusalem. Muren här i al-Ram överskuggar vägen och utsikten, men framför allt människors dagliga livsföring.

Påsk i Jerusalem

Jerusalem innesluter och genomlever 365 dagar om året komplexitet, problematik och spänning som utgår från den pågående politiska situationen sedan decennier. Påskveckan innebär en febrig höjning av temperaturen men också av vår insikt. Storpolitiken drabbar oss alla i de smala gränderna under en vecka i den här magiska staden. Jerusalem lämnar få oberörda – på flera plan!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page