Yanoun

 

 

 

 

 

 

 

Israeliska bosättare har utposter som omger byn. Byborna har levt med våld, trakasserier och materiell skadegörelse och ett ständigt hot att bosättarna kan ta över deras marker.

Följeslagarprogrammets närvaro etablerades i september 2003. Den internationella närvaron syftar till att dämpa alla former av våld. Teamet i Yanoun besöker regelbundet ett par byar som utsätts för hot och våld från bosättare och ett par andra byar med hot om rivning av flera hus och konfiskering av mark.

Reserapporter från Yanoun
Det finns ännu inga reserapporter från den här placeringen.