Arbeta, be och hoppas

Dr. Maria Khoury kan inte beskrivas med några få ord. Hon är så mångsidig att man skulle kunna ägna en hel bok åt hennes åstadkommanden och initiativ. Entreprenör, innovatör, flitig debattör, författare, föreläsare, mecenat, filantrop, mor. Men framförallt – kristen [1].

Med Maria kan man samtala om många saker, men oavsett vilket tema man avhandlar kommer debatten alltid till tron och dess vikt för henne som kristen kvinna i det Heliga Landet.
– Min kristna tro är som en droppe hopp som jag tar varje dag för att härda ut. Jag ser orättvisor runt omkring mig och känner mig maktlös. Det skulle vara omöjligt för mig att leva i Palestina utan min tro. Jag skulle bli hopplös utan tron därför att situationen här är så svår.

Maria har alltid avundats sin man som vaknar varje morgon och känner optimism; denna naturliga glädje kan hon inte dela med honom. Som en grekiska som är gift men en palestinier vill hon förhålla sig neutral i konflikten, men påverkas stort av omständigheterna hon lever i. En riktig andlig prövning kom i september 2000 i och med den andra intifadan. Maria minns denna period med möda:
– Jag lämnade mitt hem på morgonen utan att veta om jag skulle kunna komma hem levande på kvällen. Det var väldigt farligt. Vi hade tjugo dagar av totalt utegångsförbud och partiella begränsningar under sex månader. Jag skjutsade mina barn till skolan medan kulor svischade förbi vår bil från ena sida och stenar kastades från den andra sidan. Palestinska miliser dödade israeliska bosättare på natten och på morgonen skulle bosättare hämnas tillbaka. Hela jag skakade.

Dr. Maria Khoury med en av sina böcker. En dollar från varje såld bok går till en utbildningsfond för barn. Foto: Karmen

Det var också under den här tiden som Maria började skriva barnböcker. Det var ett sätt att hålla sig sysselsatt under utegångsförbudet men också ett sätt att behålla sinnet och lugnet. Christina är en påhittad figur som hon hade använt tidigare i sitt arbete med barn. Nu har hon gjort Christina till huvudperson i sina böcker; syftet var att visa att det finns vackra saker i det Heliga Landet, platser som är värda att upptäcka. Att överleva intifadan och stanna kvar med sin familj under ockupation har lärt henne att livet kan vara mycket kort och att hennes liv är i Guds händer:
– Jag är välsignad trots allt. Jag har inte fått mitt hus rivet som så många andra palestinier. Min bror har inte kastats i ett israeliskt fängelse. Min far har inte skjutits framför mina ögon. Men allt detta händer runt omkring mig och jag vill hjälpa. Just för att kunna bidra till samhället där jag bor försöker jag komma på olika projekt.

Taybeh, där Maria är bosatt och verksam, är en liten kristen by mellan Ramallah och Jeriko, med tre aktiva kyrkor. Intifadan och de senare begränsningarna i form av rörelsehinder och avslag på tillstånd för inresa till Israel har haft katastrofala effekter på byn, framförallt ekonomiskt. 50 procent av byborna har blivit arbetslösa och Maria försökte då tänka nytt. Hon och familjen, som redan hade ett bryggeri, har öppnat ett hotell och en vinkällare. Detta har lett till ökad sysselsättning för lokalbefolkningen. Samtidigt har Maria kunnat erbjuda kvinnor från byn att sälja lokalproducerade varor, så som olivolja och maftoul, och kryddor så som sumac och zatar, direkt i familjens lokaler. I ett annat projekt har hon lyckats bygga 24 hus för hemlösa familjer som fick sina hus rivna av israeliska styrkor.

Taybeh töms på sin kristna befolkning precis som andra palestinska byar och städer. Åtta tusen personer från Taybeh bor utomlands och kommer troligen inte att återvända. Det är de svåra nämnda förhållandena som tvingar hela familjer att utvandra. Enligt de senaste studierna utgör de kristna i det Heliga Landet (Gaza, Västbanken och Israel) omkring 1,7 procent av den totala befolkningen. I Gaza, där situationen är som mest kritisk, bodde 1 212 kristna före kriget i 2014. Siffrorna fortsätter att sjunka och den kristna minoriteten är idag tvungen att förflytta sig eller emigrera för att undvika våldet [2].

En målning av Nabil Anani (2016), en av de mest kända nutida palestinska konstnärer, från familjens privata samling. Foto: Karmen

Maria talar om den kristna närvaron som en oumbärlig del för en fredlig framtid i regionen. Hon anser att de kristna kan spela en mer proaktiv roll som brobyggare och förhandlare mellan muslimer och judar. Även de finansiella investeringarna som Maria med familjen har gjort ser hon som ett ickevåldsligt sätt att föra motstånd mot ockupationen.
– Vi har haft 25 år av frusen fred. Det är svårt nu och jag ser inte några positiva förändringar komma i en nära framtid. Men jag är hoppfull över att våra ansträngningar kan leda till en bättre livssituation åtminstone för vårt lilla samhälle. Många kristna i vårt land är duktiga entreprenörer och de är oftast bättre bärgade än resten av befolkningen. Man skulle kunna lyfta Palestina ekonomiskt och socialt om bara vi ges chansen. Jag vill leva i en liberal, moderat och modern stat. Detta är min bild av framtida Palestina. Jag får hoppas och be för det.

Källor

[1] Greek Orthodox Church Taybeh officiel webbsida, Dr. Maria C. Khoury Introduction, http://www.saintgeorgetaybeh.org/html/maria_khourys_index_page.html, hämtad 2018-06-15.

[2] Raheb, Mitri, ed., Palestinian Christians: Emigration, Displacement and Diaspora, Diyar Publisher, 2017, http://www.diyar.ps/en/report-list/diyar-publisher, hämtad 2018-06-15.

Den här reserapporten skrevs i Jeriko. Bokmärk permalänken.