Fattigdom och utanförskap till följd av normaliseringen

Barns rättigheter Tulkarem

Under konferensen i Tulkarem deltog bland annat journalisten Rula Samale längst till vänster och Nour Eddine Shehada näst längst till höger, socialarbetare och initiativtagare till konferensen. Övriga är Tulkarems högsta officer
Omar Youssef Hussein Dridi, Tulkarems borgmästare samt en representant från läkare utan gränser. Foto: Maria.

Bokmärk permalänk.