Medmänniskor

Fotbollsspelande-korgosse

En korgosses väntan under gudstjänst i Jungfru Marias ortodoxa kyrka.

Foto: Karl-Göran Sundvall

Bokmärk permalänk.