– Valet att ge upp finns inte

Islam Jameel är en kvinna med det största leendet som sprider sådan energi kring sig när hon berättar om resan hon gjort från det att hon fick en son med funktionsnedsättning. från att se sin sons behov, till en idé och som sedan blir till att idag driva ett projekt som arbetar för att förbättra vardagen för barn med funktionsnedsättningar. Med små medel och samarbete mellan kvinnor i samma situation är projektet nu så framgångsrikt att det finns en väntelista på familjer på Västbanken som vill att deras barn ska få ta del av programmet.

Islam under matlagningskursen. Foto: Camilla

Barn som föds med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade i samhället och UNICEF beskriver att de inte får tillgång till samma sjukvård och skolgång som andra barn, de inkluderas inte lika i samhället och får inte sina rättigheter tillgodosedda. Detta sker i både hög och låginkomstländer, ofta pga. okunskap, avsaknad av resurser och att denna grupp i samhället inte prioriteras. (1)

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna (2). 1991 ratificerade Israel konventionen om barns rättigheter (3) och 2012  konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (4).

Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor. – säger artikel 23 i barnkonventionen.

Idag möter vi Islam Jameel som bor med sin familj i Aida flyktingförläggning och som för några år sedan fick en son med funktionshinder. I samband med detta såg hon vilka svårigheter som funktionsnedsatta barn hade i samhället och vardagen. Hon tog saken i egna händer och tillsammans med andra föräldrar i samma situation och andra vuxna i samhället har de skapat centret NOOR.

Idag välkomnar NOOR Women´s Empowerment Group mig och mitt team för matlagningskurs i traditionell palestinsk mat samtidigt som de berättar mer om sin personliga men också centrets historia. I en matosande och inspirerande miljö berättar Islam om hur deras son som har en funktionsnedsättning var drivkraften. Islam såg behovet av detta center när hon fick sin son och såg avsaknaden av liknande stöd i samhället och mer specifikt i flyktinglägret Aida. Hon anade att om hon inte gjorde något själv skulle hennes son inte ha en ljus framtid då han inte skulle klara att gå i skolan utan stöd. Flera familjer i samma situation i flyktinglägret gick då ihop och utvecklade denna idé om ett center för deras barn att utvecklas i. Det började med en idé om ett matlagningsprojekt för att samla in pengar till ett center. Kurserna hölls från början hemma hos Islam i hennes kök i Aida flyktingläger till att idag ha utvecklats till den stora lokal vi idag befinner oss i.

– Man gör det bästa av det man har. – säger Islam med ett stort leende.

Pengarna som kommer in genom att hålla matlagningskurser går till NOOR center som arbetar för att skapa en lärande och utvecklande miljö för barn med funktionsnedsättning. Islam berättar att det är både lokala som internationella gäster som kommer på matlagningskurser och att detta även har blivit en plattform för att skapa kontakter och sprida och få kunskap för fortsatt utveckling av projektet.

När maten står på spisen går vi en kort promenad längs gatorna i Aida flyktingläger för att besöka NOOR center där barnen får stöd och hjälp att utvecklas till att få ett bättre liv och vardag. Islam berättar att det idag kommer barn från flera städer på Västbanken för att få denna hjälp och det finns en lång kö av barn som väntar på sin tur då centret inte kan ta emot många barn åt gången.

Detta projekt är ett av flera vi kommit i kontakt med som följeslagare på Västbanken och en sak har de alla gemensamt, nämligen viljan att förbättra situationen de lever i, ett liv under ockupation.

– Valet att ge upp finns inte. – avslutar Islam.

NOOR Center i Aida flyktingläger. Foto: Camilla

Källor

1. https://unicef.se/fakta/barn-med-funktionsnedsattning
2. https://unicef.se/barnkonventionen
3. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
4. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en

Den här reserapporten skrevs i Betlehem. Bokmärk permalänken.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page