Se vårt seminarium på MR-dagarna!

”Murar, vägspärrar, rivna hus – preventiv närvaro och hopp” – det var rubriken på Ekumeniska följeslagarprogrammets seminarium på MR-dagarna, som hölls digitalt 19-21 april 2021.

Den israeliska ockupationen av det palestinska området har under mer än 50 år inneburit begränsningar för många palestiniers rörelsefrihet och möjlighet till en trygg boendesituation. I detta seminarium vill Ekumeniska följeslagarprogrammet beskriva några av de svårigheter palestinier på Västbanken brottas med dagligen:

·Husrivningar. För palestinier i område C på Västbanken är det nästintill omöjligt att få tillstånd att bygga på sin egen mark, vilket innebär att många bygger ändå. Inte sällan beläggs nybyggnationerna med rivningsorder. Hur är det att leva och bo under rivningshot?
Det förekommer också att hus rivs som en form av kollektiv bestraffning om någon i familjen eller i byn begått ett brott.

·Landkonfiskering och tvångsförflyttningar. I takt med att israeliska bosättningar utökas och nya vägar byggs, har invånare på palestinska orter/byar tvingats från sina hem.

·Rörelserestriktioner. För boende på Västbanken gäller olika regler och lagar beroende på vem du är/vilken ”tillhörighet” du har. För att komma till sitt arbete, till skolan, till sin jordbruksmark, till släktingar, till al-Aqsamoskén eller Heliga gravens kyrka i Jerusalem behöver palestinier på Västbanken speciella tillstånd och tvingas passera vägspärrar. För israeliska bosättare finns särskilda vägar, som direkt leder in till exempelvis Jerusalem.

Detta beskrivs genom ögonvittnesskildringar från ekumeniska följeslagare, som bott på Västbanken under tre månader.

Medverkar gör också Mohammad Sabagh, som tillsammans med andra palestinska invånare i bostadsområdet Sheikh Jarrah i östra Jerusalem kämpar, med ickevåldsliga medel, för att få bo kvar i sina hus. De är inga passiva offer, utan aktörer som gör skillnad och kräver sina rättigheter.

Ziv Stahl från den israeliska människorättsorganisationen Yesh Din kommer att berätta om hur israelisk militär går in i palestinska hem mitt i natten utan förvarning. Vad får det för konsekvenser? Hur är det att gå och lägga sig på kvällen och veta att i natt kan jag vakna av att en soldat i full stridsmundering kliver in genom ytterdörren?

Följeslagare från hela världen reser till Västbanken med syfte att genom sin ickevåldsliga, preventiva skyddande närvaro kunna vidga handlingsutrymmet och ge hopp och stöd åt människor att verka för fred och försoning.