Vill du ge en gåva till Följeslagarprogrammet? Internationell närvaro behövs mer än någonsin.

Med ett ökat tryck på sårbara palestinska samhällen, främst i område C på Västbanken och i östra Jerusalem, ser vi att behovet av preventiv närvaro, solidaritet med dem som arbetar för ett slut på ockupationen och en rättvis fred samt informations- och påverkansarbetet är stort, större än någonsin.

Den svenska regeringen har kraftigt dragit ned den del av biståndet som finansierat svenska följeslagares deltagande i Ekumeniska följeslagarprogrammet. Ge gärna en gåva för att möjliggöra att fler följeslagare kan finnas på plats med skyddande närvaro för dem som behöver.