Rapporter från Muren, vägspärrar och andra rörelserestriktioner