Tema: Område A

Kontrasternas vandring

Det är början på min tid som följeslagare och vi möter gräsrotsorganisationen Wi´am, ett möte med många intryck. En vandring längs gatorna med målningar om fred och ockupationens historia. Hur olika platser visar på hur samhället finner lösningar för att skydda barnen, arbeta för fred och ett slut på ockupationen.

Olovlig vänskap

De båda männen skickar cigaretten mellan varandra. Röken lägger sig som en dimma över köksbordet och mellan blossen skrattar de åt varandras försök att göra narr av den andres olikheter. Mo är palestinier, Joseph är israel. Deras respektive samhällen säger att de borde vara fiender, men i det trånga köket finns inget annat än en befriande vänskap.

Vägspärrens logik

Finns det en logik i en vägspärr? Ja en vägspärr är till för att utöva kontroll över lagbrott och efterlevnad av regler, men kan också användas för provokation, så att misshaglig opposition reser sig över mängden och blir synliga. Om hotbilden är tillräckligt hög hos spärrens soldater är avståndet till avtryckaren litet och varje häftig rörelse bland de irriterade invånarna kan förvandlas till angrepp i rädda soldaters ögon. Och varje angrepp ska bemötas innan det sker om du vill överleva.

Splittrade perspektiv – badsemester under militäreskort

I vad som blivit en återkommande händelse över de senaste åren kom för ett par veckor sedan stora grupper av israeliska bosättare beskyddade av israelisk militär för att bada i bassängen i al-Karmil – i område A.[1] Detta trots att område A är förbjudet område för israeliska medborgare enligt israelisk lag, och kontrollerat av det palestinska självstyret.[2]

Född i ockuperade Palestina

Redan under mina första dagar i Palestina har jag fått se platser och möta människor som tydligt skildrar ockupationens stegvisa expansion och inverkan på lokalbefolkningens dagliga liv. Det är påfallande i Jordandalen hur ockupationen påverkar människor i alla åldrar.

Om ett rivningsbeslut

Jag är hemma hos Mohammed Kamal Abed i byn Jalud, tillsammans med en granne och en advokat från en organisation som bistår med rättslig hjälp vid husrivningar. Mohammed och grannen tar fram papper efter papper. Bygglov och byggplaner. De är från 1970-talet men är relativt välbehållna.

På färd genom ockuperat land

Min första reserapport handlar om mötet med Västbanken i Palestina. Jag har läst många rapporter om konflikten mellan Palestina och Israel och jag känner väl till den internationella rätt som reglerar ockupation av ett land och mänskliga rättigheter. Nu är jag här och kan med egna ögon se hur verkligheten ser ut på Västbanken och hur ockupationen, bosättningarna och den israeliska armén präglar vardagen och livet i stort för palestinier. Nu börjar mitt uppdrag att vara följeslagare.

Susiya

De tre reserapporter jag skrivit hitintills har haft ortsnamn som rubrik. För de allra flesta av oss är platser viktiga, när vi söker perspektiv på våra liv. Födelseplatsen finns noterad i våra pass. Vi är angelägna om att få begravas på en plats som är betydelsefull. Däremellan är utbildning, arbete och familjeliv förknippade med platser vi minns och ofta refererar till.

”There is a problem in Yanoun”

”There is a problem in Yanoun”. Detta är det första byns ordförande, Rashed säger till oss när vi anländer till byn Yanoun på norra Västbanken måndagen den 2 augusti 2010. Han syftar på de israeliska bosättningarna och utposterna som omringar byn. Rashed har precis sett bulldozern som har börjat röja en ny väg från bosättningen, ner mot Yanoun.

Berättelser från Hebron

Vi är i nere i den gamla stadskärnan i Hebron, denna levande, bullriga och genuint arabiska stad på södra Västbanken med över 150,000 invånare. Om det inte varit för de fåtalet fundamentalistiska bosättare, något hundratal, som valt att bosätta sig mitt i Gamla stan inkilade i den gamla marknadsplatsen  souken, hade Hebron säkerligen varit känt för sin pulserande stadskänsla. Nu är en stor del av stadskärnan öde och förfallen och hundratals palestinska butiker igenstängda. Sällan har så få skapat så mycket osämja, friktion och tragik.