Vill du bli följeslagare i Palestina och Israel?

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Då kan du vara en av dem vi söker för att sända ut som ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel. Vi rekryterar följeslagare två gånger per år. Ansökningshandlingar för utresa hösten 2017 och vintern 2018 finner du här i maj 2017.

EAPPI, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, startades av Kyrkornas Världsråd år 2002 som en respons på en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro i konflikten.

Följeslagare reser från hela världen till Israel och Palestina med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro vidga handlingsutrymmet för utsatta grupper och ge hopp och stöd åt människor som verkar för fred och försoning. Från Sverige har över 300 följeslagare sänts ut sedan programmets start.

Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

Inför uppdraget utbildas och tränas följeslagarna i Sverige och i Jerusalem. I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.

Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete, där den sökandes egna nätverk har stor betydelse.

Du behöver dessutom vara fullt frisk. För att bli aktuell som följeslagare måste du vid utresan ha fyllt 25 år, och du bör inte ha fyllt 70 år.

Vid frågor ring 08-453 68 00. Mer information om programmet finns också på den internationella hemsidan: www.eappi.org

Antagningen till kommande grupper i följeslagarprogrammet görs alltid under förutsättning att finansiering fortsatt erhålls från följeslagarprogrammets finansiärer.

Följelsagare i Palestina och Israel

Om följeslagaruppdraget

Läs svaret på ett antal vanliga frågor. Följ också våra följeslagare på twitter och instagram.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev

    Förnamn:

    Efternamn:

    E-post: