Material

I väntan på freden

Rapporter från följeslagare i Palestina och Israel (2012)

Framsidan av materialet "I väntan på freden!I boken får vi berättelser från följeslagarnas vardag. Vi får träffa den palestinska socialarbetaren Sarah och vi får en inblick i hur utsatta barnen vid Cordoba-skolan i Hebron är. Vi får också veta hur den israeliska soldaten Yaron och hur ortsbefolkningen i Sderot påverkas av konfliktens följder. 40 sidor.

Boken finns endast som pdf-fil.
I väntan på freden (pdf)

 

………………………………………………………………………………………………..

Hinder för fred (Uppdaterad) Tillfälligt slut

Rörelserestriktioner på Västbanken (2013)

Framsidan av materialet "Hinder för fred"Israels ockupation av det palestinska området har inneburit kraftiga begränsningar av palestiniers rörelsefrihet. Rörelserestriktioner såsom muren, vägspärrar och separata vägsystem styr palestiniers möjligheter att bland annat ta sig till arbete, utbildning, sjukvård och jordbruksmark.

Det lidande, frustration och desperation som detta skapar, utgör ett allvarligt hinder för framgångsrika fredsförhandlingar och därmed fred. 16-sidig broschyr.

Ladda ned som pdf-fil.
Hinder för fred

………………………………………………………………………………………………..

Med våra egna ögon

Berättelser från följeslagare i Palestina och Israel (2006)

Framsidan av materialet "Med våra egna ögon"Mellanöstern – en världspolitisk brännpunkt och konflikthärd. Men också vardagliga erfarenheter av hopp, hopplöshet, rädsla och andra mänskliga känslor. I personliga artiklar skildrar följeslagarna sina möten med människors verklighet i Palestina och Israel. 64-sidor.

Boken finns endast som pdf-fil.
Med våra egna ögon (pdf)

Beställ material