I Jordandalen, på sydöstra Västbanken är tillgången till mark och naturtillgångar den huvudsakliga orsaken till konflikt.

Området har under senare tid stått under hotet om en formell annektering av Israel. Över 90 procent av marken i området har redan upplåtits till bosättningar, vilket gör att det ibland talas om en de facto-annektering av Jordandalen. Det har gjort att palestinierna i området har förlorat värdefull jordbruks- och betesmark.

Följeslagarna träffar och följer beduiner och herdar, för att bevaka att de får tillträde till sina betesmarker och sin försörjning. De finns på plats för att se vad som händer, och de lyssnar till de palestinska herdarnas berättelser. Genom att föra vidare det de hör ger de en röst åt människor i dessa utsatta grupper som inte själva kan föra sin talan.

Många palestinier har tvångsförflyttats från sina hem eftersom israelisk militär har upprättat olagliga skjut- och övningsfält i området. Följeslagarna som är placerade i Jordandalen besöker och träffar familjer som hotas av våld och trakasserier från bosättare och militär, eller hotas av tvångsförflyttningar.