– Hela landet är Palestina. Hela landet är Israel. Vi båda hör hemma här.
Israeliska bosättaren Rabbi Hanan Schlesinger och palestinske fredsaktivisten Khaled Abu Awwad delar en vision om att få fler att mötas. De berättar om svårigheten, och nödvändigheten, att göra utrymme för den andres sanning.

 width=
Israeliska bosättaren Rabbi Hanan Schlesinger och palestinske fredsaktivisten Khaled Abu Awwad delar en vision om att få fler att mötas. Foto: Ebba Å.

Både israeler och palestinier väntar på att den andre ska fatta budskapet och dra, säger rabbi Schlesinger. Men vi är båda här för att stanna. Jag ser Karama Dignity Center som ett mentalsjukhus. Människor är sjuka av okunnighet, stereotyper, rädsla och trauma. Men när människor möts här ser du hur en del läkande sker.

Rabbi Hannan Schlesinger kommer ursprungligen från New York. Han flyttade till Israel vid 18-års ålder. Under sina första 33 år i Det heliga landet träffade han inte en enda palestinier.
 Hur är det möjligt?, frågar han oss.
 Hur ser ett sådant liv ut? Hur kan grannar leva så nära varandra utan att mötas? Hur kan en ändra det?

Jag var skolad att inte se. Skolad att inte se dem som människor. För mig existerade inte palestinier förrän för fem år sedan, säger han.
Då var Rabbi Schlesinger med och startade Roots, som driver den dagliga verksamhet där vi möts, Karama Dignity Center. Här vill man skapa ett utrymme för att lyssna.

Jag är jude, sionist och bosättare. Judendomen handlar om ett släktskap, en länk i en kedja av tradition, sionismen om att skapa en nation för judar, och som bosättare är jag en israel som flyttat till andra sidan av Gröna linjen, in på Västbanken. För mig är det en känsla av att uppfylla mitt folks drömmar genom att bo här, säger Rabbi Schlesinger.

Jag kände till halva sanningen i det här landet. Vi besitter identiteter som inte lämnar något utrymme för den andre. Innan det kan finnas en politisk lösning så måste människor vara redo. Vi måste förbereda människors hjärtan. Vi måste ersätta rädsla med förtroende. Att vara den du är, men att också vara en liten del av den andre.

Khaled Abu Awwad, palestiner och fredsaktivist fortsätter.
 Vi försöker bekämpa verkligheten här. Fredsprocessen i Oslo förändrade ingenting gällande politiska arresteringar och checkpoints. De förblev. Palestinska myndigheten blev som en polis som jobbar för Israel. Det som hände efter Osloöverenskommelsen var att vi fick ytterligare en checkpoint.

Vi var upprörda, kände att hoppet var förlorat. Det finns ingen chans. Vi förlorade förtroendet för det internationella samfundet, Europa, USA. Vi slutade tro på fred, säger Khaled Abu Awwad.

Vi är en lokal grupp som försöker hitta ett sätt att förändra verkligheten baserat på att det finns både palestinier och israeler. Judarna har varit här sedan 3000 år. Sedan Abraham. De har ingen annan plats här i världen. Israel, Abraham, alla hör hemma här. Vi båda tillhör. Vi lever redan tillsammans, men med mycket hat och rädsla, säger han.

Palestinier är de som kan bekämpa rädslan inom israelerna. Men vi måste ändra värderingarna i samhället. Vi kan inte ha ett samhälle där en självmordsbombare betraktas som en hjälte.

Rabbi Schelsinger tar vid.
Erkännande är början på försoning och fred. Försoning måste läras ut i skolor, studeras i moskéer och synagogor. Alla måste ta ansvar för vad som komma skall. Vi måste sluta generalisera. För att skapa fred måste vi involvera de troende, och skapa ny förståelse för religiösa skrifter.

En stat innebär en grupp människor inom en gräns. Vi vill se två stater utan gränser. Två stater, ett hemland. Sammanflätade. Två separata stater ger inte människorna vad de vill ha. Kopplingen är till hela landet. Sammankopplingen är trefaldig, öppna gränser, fri bosättning, en konfederation mellan de två staterna. Lite likt Europeiska Unionen med olika länder så skulle vi till exempel kunna ha Heliga Landets Union, med två stater utan gräns. Detta är nytänkande inom politiken idag

Det krävs förtroende för att utveckla. Kontakt, förståelse, empati. Vi kan. Vi vill ge svar på tal till dem som säger att vi inte kan, att det inte går, säger rabbi Schlesinger.

Fler israeler än muslimer kom till iftar under Ramadan på centret förra året. Då matlagning enligt kosher är något striktare än halal så sa vi “Ni kan laga maten. Vi äter”, säger Abu Awwad och skrattar.

Rabbi Schlesinger avslutar med en uppmaning.
 Åk hem som en stark supporter av Palestina. Åk hem som en stark supporter för Israel. Åk hem som en stark supporter för en lösning.
Att stödja båda folken är att stödja fred.

 width=
I enkla lokaler sker omvälvande möten mellan israeler och palestinier. Foto: Ebba Å.

Fler rapporter