Vatten ger liv. I öknen är detta extra påtagligt i jämförelse med Sverige där vi är välsignade med vatten i överflöd. När jag vandrar från Jerusalem till Jeriko i en floddal mitt i öknen ser jag berg täckta av sand på sidorna om dalen som grönskar, jag hör fåglar kvittra och insekter surra. Detta får mig att tänka på Sabeel – en kristen organisation som arbetar för fred genom befrielseteologi.

 /><figcaption id=Från vandringsleden Wadi Qelt. Foto: Mariell

Sabeel betyder vägen eller vattenkälla längs med vägen. Vägen mot fred och frihet och vattenkällan som ger liv genom ickevåld, rättvisa och försoning. [1] Cedar Duaybis är en av grundarna av Sabeel och har varit med att forma organisationen och dess teologi . Hennes personliga resa har varit skakig då hon som tolvårig flicka flydde från Haifa 1948 under det som senare kom att kallas al-Nakba – Katastrofen. al-Nakba kallar palestinierna den stora flykten under 1948 då mer än 700 000 palestinier flydde sina hem till olika delar av nuvarande Israel och till omkringliggande länder, främst Jordanien och Libanon. [2] Detta skedde i samband med arab-israeliska kriget 1948-1949. Den 15 maj är utsedd till åminnelsen av al-Nakba, dagen efter att Israel utropade sin självständighet som stat. [3]

Folkrätten och det internationella samfundet, däribland FN:s generalförsamling, säger att flyktingarna har rätt att återvända till sina hem, få kompensation om de skulle välja att inte återvända eller för skadad egendom som skett under konfliktens gång.[4] Detta skulle ha skett så snart som möjligt efter krigets slut men än idag kvarstår flyktingarnas rätt att återvända som en viktig konfliktfråga som inte kunnat lösas.

Cedar berättar att för de kristna palestinierna så var al-Nakba både en humanitär och en teologisk katastrof . Upprättandet av staten, menade vissa teologer – kristna och judiska, var Guds vilja samtidigt som det innebar en humanitär katastrof för hundratusentals palestinier.

– För många kristna palestinier blev detta slutet på deras tro därför att kyrkans läror om att Israel skulle återupprattas, Jesus dubbla kärleksbudskap och deras verklighet krockade [5], säger Cedar.

För Cedar blev det början till en kamp med bibeln och dess budskap vilket ledde fram till appliceringen av befrielseteologi i Palestina och grundandet av Sabeel. En kärna i befrielseteologin är Jesus som kom med frihet för och till alla människor – frihet är universell. Det heliga landet har aldrig haft ett politiskt löfte utan det var början på spridningen av Guds rike på jorden som inte är knutet till en geografisk yta. [6] Guds rike sprids genom Jesus dubbla kärleksbudskap om att älska Gud och älska människor. Cedar menar att kärleken tar sig i uttryck att se Gud i alla människor men att också stå upp för rättvisa och göra motstånd mot orättvisor och förtryck. Detta arbetar Sabeel med utifrån fyra pelare vilka Cedar berättar är:

– Stå upp för rättvisa och sanning utan att ta till svärdet, resa sig över världens normer utan att överge de fattiga och förtryckta, söka det mänskliga i förtryckaren utan att tappa sin integritet och vara trogen mot sin tro utan att vika sig för trångsynta, religiösa tolkningar.

Genom dessa perspektiv sprider Sabeel kunskap om hur de ser på konflikten utifrån ett Jesus-perspektiv för att skapa medvetenhet och förändring.

För mig är Sabeels budskap ett hopp om ett nytt liv för alla som berörs av konflikten här i det heliga landet. Allt det jag har sett hittills har en skugga av konflikten bredvid sig. Allt som är vackert har en ful sidohistoria. Står jag på Olivberget och blickar ut över Jerusalem ser jag israeliska soldater och bosättningar. Klappar jag nyfödda lamm får jag höra hur de palestinska herdarna får sten kastade på sig av bosättare, när de vallar sina får. Badar jag i Döda havet vet jag att de palestinska beduinerna har flytt härifrån undan kriget och inte får återvända. Hälsar jag på en fyramånaders bebis får jag höra hur hennes familj lever under en ständig oro för framtiden därför att Israel har utfärdat rivningsorder för deras bostad. Pratar jag med israeliska unga vuxna får jag höra att de inte vill tjänstgöra i armén, att de skulle valt bort det om det inte vore för den sociala pressen och att de önskar att deras barn inte kommer behöva tjänstgöra.

För mig så är det inte bara palestinierna som är fångna under konfliktens förtryck utan även israeler är fångar. För som Cedar Duaybis uttrycker det:

– Frihet på bekostnad av andras frihet är inte frihet för någon.

 /><figcaption id=Cedar Duaybis utanför Sabeels kontor i Shua’Fat. Foto: Mariell
1. FOSNA https://www.fosna.org/about/sabeel Hämtad: 14 maj 2017 2. UNRWA, FNs flyktingorgan för palestinska flyktingar https://www.unrwa.org/just-solution Hämtad: 14 maj 2017 3. Säkerhetspolitik http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Israel-Palestina/hur-staten-israel-kom-till/ Hämtad: 14 maj 2017 4. UNRWA https://www.unrwa.org/content/resolution-194 Hämtad: 14 maj 2017 5. Bibeln, Matt 22:34-40 http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+22 Hämtad: 20 maj 2017 6. Kairos Palestine, 2.3, 2.3.1, http://www.kairospalestine.ps/index.php/about-us/kairos-palestine-document Hämtad: 15 maj 2017

Fler rapporter