Kampanj – Olive Harvest Initiative

I samband med årets olivskörd lanserar Kyrkornas världsråd en global kampanj. Glädjen och festen – skördens andliga, kulturella och ekonomiska betydelse kommer att lyftas fram, såväl som de förödande konsekvenser ockupationen får för palestinska samhällen.

 

 

Den här tiden på året börjar en mycket speciell period för många människor i det Heliga landet – olivskörden. Familjer och andra i samhället, unga och gamla, samlas i olivlundarna för flera veckors hårt arbete.

Olivträden, som kan vara flera hundra år gamla, berättar en historia om kontinuitet, om rötter och om motståndskraft. Under träden delas mat och skratt. Det är en glädjens tid, men också en tid präglad av svårigheter och lidande för många av de palestinier som lever under ockupation.

Det finns fler än tio miljoner olivträd på Västbanken. Uppemot 100 000 familjer är beroende av olivskörden för sin inkomst. De senaste decenniernas ockupation, inskränkning av rörelsefriheten, konfiskering av privat mark, byggandet av bosättningar och våldsamma attacker och trakasserier från extremistiska bosättare har drabbat palestinska jordbrukare och deras familjer hårt. Hundratusentals träd har förstörts, vilket har lett till ett omfattande inkomstbortfall och en ekonomisk utsatthet för många familjer.

Tidigare år har ekumeniska följeslagare tillsammans med frivilliga från såväl Israel som andra delar av världen funnits med sin skyddande närvaro på utsatta platser under olivskörden – för att människor ska våga och kunna skörda sina oliver i fred. På grund av covid-19-pandemin har inga följeslagare kunnat åka till Palestina och Israel sedan i mars, vilket gör årets olivskörd än mer utsatt för många palestinska bönder. Därför vill Kyrkornas världsråd bjuda in alla medlemskyrkor och alla andra som är intresserade att vara med i det man kallar ”Olive Harvest Initiative”. Genom initiativet vill Kyrkornas världsråd synliggöra vilken andlig, ekonomisk och kulturell betydelse olivskörden har för palestinska samhällen, men också peka på ockupationens förödande konsekvenser.

Följeslagarprogrammet fortsätter att arbeta för fred och rättvisa genom att hålla kontakt med och rapportera från utsatta samhällen på Västbanken. Så snart situationen tillåter kommer följeslagarna återigen finnas på plats.

”Olive Harvest Initiative” lanserades officiellt med ett webinar onsdagen den 21 oktober klockan 15.00. Se det här.

Du kan vara med i kampanjen!

  • Gilla, dela och skriv egna inlägg i sociala medier. Använd #PeacefulHarvest. Färdiga ”sociala medier-kort”, bilder, faktablad och annat användbart finns i en verktygslåda på Kyrkornas världsråds hemsida.
  • Skriv brev till politiker och be dem arbeta för en hållbar och rättvis fred för palestinier och israeler. Använd gärna vår brevmall som underlag. Vill du skriva till politiker utanför Sverige finns en mall på engelska.
  • Uppmuntra din pastor/präst/diakon att i gudstjänst och andakt be för en #PeacefulHarvest. Verktygslådan kommer under kampanjen fyllas på med böner, teologiska reflektioner och bibelstudier.

Vi kommer regelbundet att genom sociala medier rapportera från olivskörden. Följ därför Följeslagarprogrammet, Kyrkornas världsråd, och EAPPIFacebook
Följeslagarprogrammet och Kyrkornas världsråd på Instagram
Följeslagarprogrammet, Kyrkornas världsråd och EAPPI på Twitter

Läs gärna några reserapporter från tidigare års olivskördar

Olivträd och familjer rycks upp med rötterna

Militär och bosättare försvårar skörden för palestinska bönder

Om olivträden kände de händer som planterade dem, skulle deras olja bli till tårar

En rabbins kamp för mänsklighet och rättvisa