Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet men barnens skolgång på södra Västbanken präglas av rivningshot, förstörda skolbyggnader och svårigheter att ta sig till sin skola.

Jag har större delen av mitt arbetsliv arbetat med frågor som rör skola och utbildning. Barns rätt till utbildning återfinns bland annat i Barnkonventionen och ska säkerställas oavsett var i världen barnen befinner sig1 Läs hela Barnkonventionen – UNICEF Sverige. För att rätten till utbildning ska kunna tillgodoses behöver det finnas två grundläggande förutsättningar, en plats eller byggnad att bedriva utbildning på och en möjlighet för barnen att ta sig till den platsen.

Jag hinner knappt installera mig på min placering i South Hebron Hills innan vi får kännedom om att det finns skolor i byar i området Masafer Yatta som antingen hotas att rivas eller som nyligen har blivit jämnade med marken. South Hebron Hills består av ett flertal samhällen och mindre byar. Området allra längst söderut kallas Masafer Yatta. De cirka 2500 palestinier som bor i området är hårt utsatta av bosättarattacker och de inskränkningar som tillkommit efter att en stor del av området deklarerats som militärt övningsområde. Detta innebär att 1 200 palestinier riskerar att tvångsförflyttas, något som strider mot internationell rätt2 Fact sheet: Masafer Yatta communities at risk of forcible transfer | June 2022 | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian territory (ochaopt.org).

Vi åker till byn Isfey al-Fauqa i Masafer Yatta och besöker en familj som bor nära den skola som bara för några veckor sedan revs framför deras ögon3 En skola till … – Följeslagarprogrammet (foljeslagarprogrammet.se). Kvinnan i familjen blir väldigt glad när hon får syn på oss och välkomnar oss in till familjens hus och bjuder på te. Hon berättar att hennes tre söner går i skolor i andra byar men att det är svårt för barnen att ta sig till skolorna och att det finns en risk att barnen trakasseras av bosättare på vägen. Vidare berättar kvinnan att det för ett par av sönerna tar cirka två timmar enkel väg att promenera till den närmsta skolan, och att detta är den nya verkligheten för dem sedan deras skola i närheten revs. Byn vi besöker karakteriseras av steniga kullar och det är svårt för vår chaufför att köra på vägarna varför han släpper av oss ett par kilometer från huset. Vi blir väl medvetna om den minst sagt utmanande terrängen som barnen måste vandra i för att ta sig till sin skola när vi promenerar från familjens hus över kullarna tillbaka till bilen.

I bilen på väg tillbaka från byn vi besökte förbereder vi oss för nästa besök. En nybyggd skola i byn Khashem al-Karem i Masafer Yatta har nyligen fått ett rivningshot utfärdat. Rivning av skolan kan komma att genomföras vilken dag som helst efter den 28 januari och vi åker dit för att visa vår solidaritet genom vår närvaro. En person från Sveriges generalkonsulat i Jerusalem och andra internationella representanter är på plats och en kvinna från organisationen Action Against Hunger berättar för mig att organisationen har varit med och byggt skolan. Den nya skolan i Khashem al-Karem stod klar för inflyttning så sent som i november 2022. Under tiden vi samtalar fylls skolgården av barn som sjunger och leker med varandra.

Skolan i byn Kashem al-Karem. Foto: Karin

Media är också på plats för att bevaka och rapportera från dagen. Strax efter att vi har kommit fram till skolan anländer även utbildningsministern från den palestinska administrationen. Utbildningsministern samtalar med skolans rektor och hälsar på barnen. Bakgrunden ackompanjeras av en kamelflock som i lugn takt vandrar uppför kullen bakom skolbyggnaden och om jag bortser från att vi alla är där på grund av rivningshotet som den israeliska administrationen har utfärdat är de vackra omgivningarna hissnande.

Utbildningsministern i Palestinska administrationen. Foto: Kenneth
Kullen bakom skolan i Kashem al-Karem. Foto: Karin

För barnen i Masafer Yatta är rätten till utbildning långt ifrån en självklar rättighet som efterlevs. Skolvardagen för barnen präglas av deras svårigheter att ta sig till sin skola då de behöver gå långt, samtidigt som det finns en ständigt överhängande risk att de trakasseras av bosättare på vägen till skolan. Det är inte heller en självklarhet att barnens skola finns kvar när de väl kommer fram till den.


 

Fler rapporter