Vi är i den lilla byn Jubbet ahd-Dibb, som vi tidigare har besökt, då med en FN-anställd. Nu är det sjukvård som gäller. Ett rum i markplan har ställts i ordning. Några plastbackar med mediciner står staplade på golvet, bakom ett bord sitter sjuksköterskan som registrerar, på ett par plaststolar sitter väntande patienter, och bakom ett skynke håller läkaren till.

 /></a><figcaption id=Hos PMRS kontor i Betlehem. Kontoret minns volontären Razan al Najjar. Foto: C. Davidsson

The Palestinian Medical Relief Society, PMRS, är en gräsrotsrörelse som startade 1978 och riktade sig till marginaliserade palestinier. (1) Anledningen är att Israel aldrig har levt upp till sina åtaganden under internationell humanitär lag, utan tvärtom försvårat livet för palestinier på Västbanken, bland annat genom att inte erbjuda sjukvård (2,3). Från början arbetade alla ideellt. Privatpersoner och organisationer skänkte material och mediciner.

Sedan 1993 är PMRS en organisation erkänd av Palestinska myndigheten med 450 anställda och över 7000 volontärer som arbetar över hela Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza. PMRS utbildar vartannat år cirka tjugo sjuksköterskor. De anses mycket välutbildade och är eftersökta som personal, både av PMRS-team och av andra sjukvårdsteam.

Den här dagen får vi lov att följa med på ett hembesök i byn. Sjuksköterskan Amal tittar till en tio dagar gammal flicka. Runt omkring står babyns åtta stolta syskon. Det ser bra ut, naveln läker fint, säger Amal. Vi tackar nej till erbjudandet om te, och går tillbaka till kliniken. Utanför ställs det fram plaststolar i en ring. Medan läkare, en sjuksköterska och ett par volontärer ägnar sig åt patienterna innanför samlas folk i cirkeln för att höra Amal berätta om förebyggande hälso- och sjukvård. Ämnet i dag är brännskador och sticksår, sådant som lätt händer i ett hushåll. Stämningen är god, och folk pratar och frågar. Efter en stund har patienterna fått hjälp, och föreläsningen är över. Mediciner och material packas in i den lilla bussen, och sen bär det av till nästa by, en bit bort.

Fokus för PMRS:s arbete är primär- och förebyggande vård samt utbildning för folk ute i byarna. Det gäller bland annat utbildning i hur man ger första hjälpen, näringslära, mödra- och barnavård, hur man ska hantera kroniska sjukdomar och viss tandvård. Även psykosocial verksamhet och ”empowerment” av kvinnor, det vill säga att stärka kvinnornas roll i sina omgivningar.

En viktig del av PMRS:s arbete är att utbilda volontärer i första hjälpen. Bara i Betlehemsområdet finns mer än trehundra volontärer.

Kostnaden för en medicinsk kontroll är 3 israeliska shekel, ungefär 6 kronor, och medicin kostar lika mycket. Att gå till doktorn inne i Betlehem kan kosta 150 shekel, en omöjlig summa för många. De som har en funktionsnedsättning, en kronisk sjukdom eller sociala skäl betalar inget hos PMRS. PMRS har också rätten att remittera vidare till specialistvård. Vi hade en mycket givande dag med fantastiska människor!

 /></a><figcaption id=Dörren till PMRS-kontoret i Betlehem. Foto: C. Davidsson
1. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=11293 2. https://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/palestina/utvecklingen-i-palestina 3. https://www.regeringen.se/498cd8/contentassets/2fed7baafa0e49b485c5e6e260a5fa50/palestina—manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf

Fler rapporter