Judar, muslimer och kristna tillsammans för en hävd ockupation och för fred. Två grupper som ihärdigt, år ut och år in inte ger upp utan fortsätter framföra sitt budskap att fred mellan folken är möjlig om ockupationen hävs.

De har stått här varje fredag i 35 år. Foto: Ann

Varje fredag mellan klockan 13 och 14 sedan 1988 har de stått på Paris Square i västra Jerusalem med sina plakat och banderoller. Demonstrationen startade som en protest mot de brott mot mänskliga rättigheter som den israeliska militären gjorde sig skyldiga till på den ockuperade Västbanken i samband med den första intifadan. De är äldre judiska kvinnor som bott i Israel länge. Några är födda i landet och några har invandrat. De står där varje fredag med sina plakat och de kräver ett slut på ockupationen. Det är modiga kvinnor som står på torget i den västra, judiska, delen av Jerusalem.

De blir spottade på av förbipasserande och andra visar fingret åt dem. Vi lyssnade när en man stannade och talade med en av kvinnorna. Mannen var aggressiv och frågade vad hon höll på med och om hon var palestinier. Han sa att hon var äcklig. Kvinnan svarade lugnt att hon är född i Israel, är jude, har gjort sin militärtjänst och har fött tre barn som också gjort sin militärtjänst. Hon vill ändå häva ockupationen för fredens och rättvisans skull.

Kvinnorna står där troget med sina plakat året om. Även när regnet vräker ner. De börjar alla bli till åren och är oroliga för att det inte finns någon tillväxt av ungdomar. En av kvinnorna förklarade för mig att ungdomar som är för ett hävande av ockupationen har andra kanaler att uttrycka sig på.

När klockan slår 14 packar kvinnorna ihop sin plakat och banderoller. Några går hem och några går till Sheikh Jarrah, en stadsdel som ligger i den östra delen av Jerusalem. Där samlas varje fredag klockan 15 en brokig samling människor. Unga, gamla, judar, kristna, muslimer och flera personer från olika internationella organisationer. Och även mängder av poliser och bosättare.

Varje fredag i alla väder. Foto: Ann

Demonstrationen är ett sätt att protestera mot att bosättare tillåts ta över palestinska hem i Sheikh Jarrah. Israeliska myndigheter tillåter denna demonstration, men gör inget för att stoppa de bosättare som flyttar in i hem som tillhör andra. Demonstranterna skanderar –nej till ockupationen och –befria Palestina till takten av trummor. Bosättarna står mittemot och skriker tillbaka men trummor och högtalare överröstar dem. Det inger ett litet hopp att se en ung man med kippa hålla en palestinsk flagga och skandera för ett fritt Palestina. Jag talade med en äldre man som berättade att han tidigare varit bosättare men kommit fram till att det inte var rätt och att han nu kommer till denna fredagsdemonstration i Sheikh Jarrah när han har möjlighet. Vid demonstrationen kom en pojke från bosättningen, han var kanske tio år, körande på sin cykel rakt in bland demonstranterna. Han spottade på dem och skrek svordomar. Då ingrep en polis och förde pojken åt sidan. Också det ett litet hopp för dagen.

Demonstrationen på fredagarna i Sheikh Jarrah har pågått i över tio år och en del av bakgrunden är att judiska bosättare hävdar att palestinierna bor olagligt på mark som ägs av judar och därför ska vräkas. Detta har redan skett i flera fall och bosättare har då flyttat in. Ibland har judar erbjudit stora summor pengar till palestinier för att de ska sälja och flytta från området. Det är mycket sällan palestinierna accepterar dessa pengar. De vill stanna i sina hem och de överklagar beslut om vräkning och beslut om att deras hus ska rivas. Dessa överklaganden går sällan deras väg. Traditionen bland palestinier är att när familjen växer bygger man på sitt hus. För att få bygga måste man söka tillstånd och det är mycket dyrt och man får vänta många år och för det mesta blir det nej från myndigheterna och då förlorar man även sin ansökningsavgift. Många med växande familjer bygger till sina hus utan att invänta tillstånd och då betraktar israeliska myndigheter det hela som ett svartbygge och en order om att det ska rivas utfärdas1 https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2019/01/Legal-papaer-batan-sheikh-jarrah-eng.pdf.

En man vi talat med ansökte om att bygga på sitt hus 1996. Han betalade då 70 000 dollar. Han har ännu inte fått något beslut. Tilläggas kan att om ett hus med rivningsorder tas över av judiska bosättare så hävs rivningsbeslutet. I Israel finns en lag för israeler och en annan för palestinier2 https://www.nrc.no/globalassets/pdf/legal-opinions/absentee_law_memo.pdf.

Fler rapporter