Två pojkar bor på samma gata. De kanske till och med bor i samma hus. De är lika gamla, håller kanske på samma fotbollslag, och båda tycker om samma dataspel. En är israelisk bosättare. Den andra är palestinier. Om de begår exakt samma brott på exakt samma plats kommer de dömas av olika rättsystem, efter olika lagar, och till olika straff.

Den israeliska pojken kommer prövas i en israelisk civil ungdomsdomstol, medan den palestinska pojken kommer få möta en israelisk militärdomstol.[ref]Defense for Children International
www.dci-palestine.org/documents/children-prosecuted-israeli-military-courts-%E2%80%93-update [/ref] Med sig under förhör har det israeliska barnet oftast en förälder, eller i alla fall en advokat.

Palestinska barn förhörs oftast ensamma, utan föräldrar eller advokat. Många gånger möter de sin advokat först i domstolen. Då har de kunnat förhöras i dagar av erfarna förhörsledare utan stöd från en vuxen person.[ref]Defense for Children International — Bound, Blindfolded and Convicted: Children held in military detention.
www.dci-palestine.org/sites/default/files/report_0.pdf (s. 7). [/ref]

”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadstagares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller sociala ursprung” [ref]Barnkonventionen Artikel 2.
www.regeringen.se/content/1/c6/06/90/25/86f41911.pdf (s. 4). [/ref](Barnkonventionen)

Palestinska barn som ställs inför domstol nekas att släppas fria mot borgen i 87% av fallen. Samma siffra för ett israeliskt bosättarbarn som begår ett liknande brott är 20%. Samma brott, på samma plats, utförda av barn i samma ålder. Med olika utfall.[ref]Se fotnot 1.[/ref]

För lite mer än en vecka sedan fördes Ahmed Abu Ghazy bort från sitt hem i flyktinglägret Al Arubb utanför Hebron. Ahmed är 16 år, han är ett barn.

Klockan 2 på natten stormade soldater in i hemmet. Soldaterna satte handfängsel och ögonbindel på Ahmed innan han fördes ut.

– Utanför huset började soldaterna slå Ahmed. Vi kunde höra hans gråt”, berättar Ahmeds mamma. ”Grannarna såg från fönstret hur de började slå honom.

”Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”[ref]Barnkonventionen Artikel 37 (a).
www.regeringen.se/content/1/c6/06/90/25/86f41911.pdf (s. 17). [/ref] (Barnkonventionen)

Ahmed har sex bröder. Alla hans bröder utom en har någon gång blivit bortförd och arresterad av soldater. Ahmeds yngsta bror är bara 13 år, ännu har hans tid inte kommit. Det är inget som tröstar hans mor.

– Han kan också blir bortförd vilken dag som helst. Vi bor i ett flyktingläger, och här kan vem som helst kan bli arresterad när som helst.

Varje dag arresteras, förhörs och fängslas barn av Israel på Västbanken. De senaste 11 åren har runt 7500 barn fängslats. Det innebär mer än 500 barn varje år. [ref]Defense for Children International — Bound, Blindfolded and Convicted: Children held in military detention.
www.dci-palestine.org/sites/default/files/report_0.pdf (s. 7). [/ref] Ahmed Abu Ghazy är bara ett av alla dessa barn.

Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett barn skall ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg” [ref]Barnkonventionen Artikel 37 (b).
www.regeringen.se/content/1/c6/06/90/25/86f41911.pdf (s. 17).[/ref] (Barnkonventionen)

Islam Awad jobbar med PR för kommunen i den lilla staden Beit Ummar utanför Hebron. Enligt Islam är Beit Ummar kännt för två saker: de många demonstrationerna, och de många arresteringarna av barn. Islam har jobbat i Beit Ummar i många år, och han hävdar att det som sker är en systematisk strategi.

– Arresteringarna av barn och ungdomar började för tre år sen. Ofta arresteras ungdomar precis innan de ska skriva examensprov i skolan. Man förstör deras framtid. Det är ett sätt att straffa familjerna, ett straff för att människorna i Beit Ummar protesterar mot ockupationen.

Frihetsberövande av barn får enligt barnkonventionen endast användas som en sista utväg. 7500 fängslade barn är många sista utvägar.

Hebron, mars 2012
Petter Gustafsson

Fler rapporter