Människans värdighet och liv är inte bara heliga – utan respekten för liv och värdighet är grundläggande för hela mänskligheten. För palestinier reflekterar ordet ”värdighet” många aspekter av livet: sättet att leva, stoltheten och engagemanget i arbetet och att det är viktigt för anseendet bland alla dem man känner att man är en rejäl person med hög integritet. Men när palestinier tvingas passera vägspärrar och behandlas respektlöst och till och med våldsamt, blir man bokstavligt talat av-humaniserad. Ockupationen är ett hot mot palestiniers heliga mänskliga rättighet till ett värdigt liv.