Han föddes i Breslau av judiska föräldrar som överlevt nazisternas getton. Idag är Abraham Weizfeld en ledande profil mot Israels ockupation av Västbanken.
– Politik var aldrig mitt primära intresse. Men när jag såg vad den israeliska staten gör i judendomens namn var jag tvungen att ta ställning, säger han.

 width=
Abraham Weizfeld anser att den israeliska statens agerande på Västbanken inte har något med judendomen att göra. Som jude kritiserar han vad som görs i judendomens namn. Foto: Carl Bradshaw

Vi har samlats i Khirbet Tell el-Himma i norra Jordandalen för att plantera olivträd. Brukas inte jorden på tre år kan byborna inte göra anspråk på marken och den tillfaller automatiskt israeliska staten. Israel har dock ingen juridisk befogenhet att förstatliga mark eftersom Västbanken aldrig annekterats [1].

Med oss finns Abraham Weizfeld [2], en judisk kanadensare som är baserad i Nablus. Dagens projekt slutar inte väl. En bosättare kommer ner från bosättarutposteringen Givat Salit, en förlängning av bosättningen Mehola [3]. Han rättar till pistolen i bältet och filmar oss. En bybo förklarar att han inte är välkommen på byns ägor, vilket denne ignorerar. Då börjar Abraham att filma bosättaren som blir märkbart förargad och ringer ett samtal. Strax därefter anländer sex israeliska soldater. Bosättaren beordrar soldaterna att beslagta Abrahams kamera, vilket Abraham vägrar. En soldat ger Abraham ett slag som sänker honom till marken. Ambulans tillkallas och Abraham förs till sjukhus.

Jag möter Abraham i Nablus veckan därpå. Han berättar om sin uppväxt i Kanada efter att ha fötts i ett flyktingläger i Breslau [4]. Hans mamma överlevde Warszawas getto och hans pappa flydde från Lublins getto och anslöt sig till de judiska partisanerna [5] som slogs mot nazisterna. Abraham är stolt över sitt judiska arv. Hans föräldrar var aktiva i det Allmänna judiska Arbetarförbundet [6], något han bär med sig. Judarna måste samarbeta med andra utsatta minoriteter för att överleva anser han.

– Vi ska inte behöva fly till Israel. Som jude har du rätt att stanna i ditt hemland. Antisemiterna ska inte få driva ut oss, säger Abraham. Enligt honom måste mer göras för att judar inte ska behöva fly till Israel i fruktan av att bli förföljda.
– I USA är problemet de högerkristna som tror på restorationism, med betydelsen att det judiska folket ska återvända till Israel så att Jesus kan rädda de rättrogna.

Abraham beskriver även den israeliska statens paradoxala relation till Europas antisemitiska högerkrafter.
– Viktor Orban besökte Yad Vashem [7]. Sedan återvänder han till Ungern och främjar antisemitism. Hur går det ihop? Ungern beskyllde den judiske miljardären Soros [8] för att vara ansvarig för ekonomiska problem. Det följer den gamla idén om Sions Vises Protokoll [9], att en superklass av judar styr världen. Varför tillåts antisemiter komma till Israel som säger sig representera det judiska folket?

Gällande Khirbet Tell el-Himma tänker Abraham återvända.
– När vi tvingades ge oss av tog soldaterna och drog upp alla olivträden med rötterna. Om det växer träd där förhindrar det bosättarnas expansion. De här är ideologiska bosättare som används av staten för att kunna ta över mer mark. Folk i Israel vet inte vad som händer här. Vi måste sprida informationen till dem. Som judar måste vi gå samman och visa att detta är oacceptabelt. Alla som säger att detta är en judisk ockupation är en del av problemet. Vi har alla ett ansvar att stå upp mot de krafter som vill förenkla narrativet.

 width=
Under tumultet när Abraham ligger på marken samlas hans vänner runt honom som en skyddande mur tills ambulansen anländer. Foto: Ami Penagos

[1] Den israeliska staten applicerar en blandning av ottomansk, brittisk och jordansk lagstiftning gällande äganderätt av land på Västbanken. I praktiken måste palestinier ha odlat sin mark de senaste tre åren för att ha laglig rätt till den. Görs inte detta förlorar man marken till staten. För mer information se: Shalev, Nir. Under the Guise of Legality: Israel’s Declaration of State Land in the West Bank. B’Tselem, Februari 2012. S. 19-29. https://www.btselem.org/publications/summaries/201203_under_the_guise_of_legality (Hämtad 2019-05-30) och Pogrund, Benjamin. Legal Pluralism in the Wild West Bank. Palestine-Israel Journal of Politics, Economics and Culture Vol. 21 No. 3 2016. https://www.pij.org/articles/1686 (Hämtad 2019-05-31).
[2] Abraham “Eibie” Weizfeld är författare och doktor i statsvetenskap. Han bor halva året i Nablus där han jobbar med ett palestinsk kulturcentrum som heter Tanweer.
[3] Givat Sali var en illegal bosättarutpost enligt israelisk lagstiftning fram till 2012 då israeliska staten legaliserade den retroaktivt. Givat Salit är fortfarande illegal i enlighet med Fjärde Genèvekonventionen från 1949. Lazaroff, Tovah. Authorization of Jordan Valley Outpost Revealed. The Jerusalem Post 2012-07-17. https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Authorization-of-Jordan-Valley-outpost-revealed (Hämtad 2019-06-04) och Diakonia. International Law and Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory. Diakonia 2014. https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/fact-sheets/international-law-and-israeli-settlements-in-the-occupied-palestinian-territory.pdf (Hämtad 2019-06-04).
[4] Breslau är ett äldre namn på den polska staden Wroclaw som användes av tyskarna när staden var under tyskt styre.
[5] För mer information om de judiska partisanerna se: Braff, Mitch. Jewish Partisan. Encyclopaedia Britannica 2014-12-10. https://www.britannica.com/topic/Jewish-partisan (Hämtad 2019-06-03).
[6] För mer information se: Farber, Samuel. Lessons From the Bund. Jacobin 2017-03-01. https://jacobinmag.com/2017/01/jewish-bund-poland-workers-zionism-holocaust-stalin-israel (Hämtad 2019-06-04). [7] För mer information om Yad Vashem, ett minnescentrum och forskningscentrum för förintelsens offer, se: https://www.yadvashem.org/. Ungerns premiärminister Viktor Orban besökte Yad Vashem i juli 2018. Orban och hans parti driver en antisemitisk politik i Ungern samtidigt som man säger sig vara en vän av Israel. Staff, Toi. Livid protesters block Hungarian PM Orban as he leaves Yad Vashem. The Times of Israel 2018-07-19. https://www.timesofisrael.com/livid-protesters-block-hungarian-pm-orban-as-he-leaves-yad-vashem/ (Hämtad 2019-06-03) och Kingsley Patrick. A Friend to Israel, and to Bigots: Viktor Orban’s ‘Double Game’ on Anti-Semitism. The New York Times 2019-05-14. https://www.nytimes.com/2019/05/14/world/europe/orban-hungary-antisemitism.html (Hämtad 2019-06-04).
[8] För mer information om George Soros se: Wilson, Jason. ‘Dripping with poison of antisemitism’: the demonization of George Soros. The Guardian 2018-10-25. https://www.theguardian.com/us-news/2018/oct/24/george-soros-antisemitism-bomb-attacks (Hämtad 2019-06-04).
[9] För mer information om det antisemitiska dokumentet Sions vises protokoll som fortfarande används för att sprida hat mot judar världen över se: Holocaust Encyclopedia. Protocols of the Elders of Zion: Key Dates. Holocaust Encyclopedia 2018. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/protocols-of-the-elders-of-zion-key-dates (Hämtad 2019-06-03).

Fler rapporter