Den vackra Jordandalen inbjuder till dagdrömmeri, men verkligheten gör sig ständigt påmind. Uppdelningen i olika områden innebär att många palestinska familjer lever med rivningsorder konstant hängande över sig. Finns det plats för drömmar under ockupationen?

Under mina första dagar i gamla stan i Jerusalem var det lätt att drömma om hur alla religioner skulle kunna dela denna fantastiska plats i fred. Mötet med de israeliska gränspoliserna, som med stora automatvapen vaktar någon av bosättningarna i de smala gränderna, väckte mig dock abrupt ur min dröm. Samma känslokast har förekommit under första tiden i Jordandalen.

En gränd i gamla stan i Jerusalem, där en israelisk bosättning markeras med davidsstjärnan och israeliska flaggor.
En israelisk bosättning i gamla stan i Jerusalem, för tillfället utan vaktande polis. Foto: Carl-Magnus

Vi följeslagare som bevakar Jordandalen utgår ifrån Jeriko. Enligt Osloavtalet delades Västbanken i tre områden: A, B och C. I område A har den palestinska myndigheten formell kontroll över både civil administration och säkerheten, i B har de hand om den civila administrationen och Israel ska sköta säkerheten. I område C har Israel full kontroll. Tanken var att områden successivt skulle föras över till palestinsk kontroll. Det har dock inte skett, och de israeliska bosättningarna i område C har fortsatt att växa1 https://www.btselem.org/planning_and_building. Större delen av Jeriko ligger i område A, merparten av Jordandalen tillhör område C2https://www.ochaopt.org/content/west-bank-access-restrictions-june-2020 .

För några år sedan arbetade jag som sekreterare för en kommunal byggnadsnämnd. Vissa bygglovsärenden som nämnden hanterade visade hur stelbent den svenska bygglagstiftningen kan vara. Många svenskar lär ha suckat över allt krångel bara för att verkliga drömmen om en liten tillbyggnad. Det är dock ingenting mot problemen som palestinier på Västbanken möter. Israel har som ockupationsmakt ansvar för att befolkningen har ett tillfredsställande boende3https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights (Se artikel 11). Trots detta beviljas i princip inga bygglov för palestinier i område C. Då många behöver bygga ändå förelägger de israeliska myndigheterna husen med rivningsorder. Det är mycket godtyckligt när rivningen faktiskt genomförs4 https://www.btselem.org/planning_and_building.

Den här tiden på året visar Jordandalen upp sig från sin bästa sida. Kullarna grönskar efter de första vårregnen och vyerna som möter oss går knappt att beskriva. Dagdrömmar avbryts dock lika abrupt här som i Jerusalem. Redan på morgonen på vår första arbetsdag berättar vår förare och tolk att vi måste ändra våra planer. Husrivningar sker på två olika platser i utkanten av Jeriko!

Genom en öppning i en mur ser man ett par grävskopor i färd med att riva ett hus. I bakgrunden syns palmer och bergig öken.
Grävskopor som river ett palestinskt hus. (Texten på muren uppger att marken framför huset är till salu.) Foto: Carl-Magnus

Teamet tvingas dela upp sig i två grupper för att bevaka de olika rivningarna. Jag och min medföljeslagare Rebecca splittras för första gången sedan vi lämnade Sverige. Min halva av teamet hinner fram för att se hur israeliska grävskopor river det sista av tre hus. Mohammed Awad5Fingerat namn, boende i området, har lett oss till platsen och förklarar att alla hus i grannskapet har en rivningsorder hängande över sig. Mobilkartan avslöjar att husen ligger precis innanför gränsen till område C.

Betongblock och böjda stålstänger utgör resterna av ett rivet hus. I bakgrunden syns palmer och bergig öken.
Resterna av ett av de rivna husen. Foto: Carl-Magnus

Efter att grävskoporna och de israeliska soldaterna har gett sig av går vi fram till en grupp palestinier som blickar ut över förödelsen. Vi talar med Khaled Odeh6Fingerat namn som berättar att hans svåger äger två av de tre rivna husen. Svågern är läkare i Jerusalem och befinner sig för tillfället där med sin familj. De hade inte fått någon förvarning om att rivningen skulle ske just idag. Det tredje huset tillhör en familj från Hebron som inte heller är hemma denna morgon. På ett absurt sätt är dessa familjer lyckligt lottade som fortfarande har tak över huvudet i Jerusalem och Hebron. Samtidigt har de i ett svep förlorat så mycket.

En familjs tillhörigheter ligger utspridda på marken bland buskar efter en husrivning. I förgrunden syns en stor svart leksaksbil.
Familjens tillhörigheter ligger utspridda på marken efter husrivningen. Foto: Carl-Magnus

Mellan husresterna ligger tillhörigheter utspridda som soldaterna bar ut ur husen innan rivningen startade. När jag betraktar scenen slås jag av att folket här, precis som jag, tillåtit sig att drömma. Drömmen blir en motståndshandling i sig. Trots hopplösheten i att få bygglov tillät sig dessa familjer drömmen om ett vinterhus i Jeriko. Så länge människor drömmer, och agerar på sina drömmar, har ockupationens verklighet inte segrat.

Häv ockupationen, låt drömmen om fred besannas!

Fler rapporter