Möt Daher Nassar, en jordbrukare strax söder om Betlehem. Det är inte enbart att hjortar äter hans skörd som oroar honom. I 23 år har han slagits för rätten till sitt land och med fem israeliska bosättningar omkring sina ägor har Daher en daglig kamp för att överleva.

Daher Nassar med en av de israeliska bosättningarna i bakgrunden. Foto: Petra Ludwig
Daher Nassar med en av de israeliska bosättningarna i bakgrunden. Foto: Petra Ludwig

Sedan 1916 har jordbruksmarken varit i familjens Nassars ägor. Marken är belägen på bergstopp och därifrån kan en se ner till det lilla samhället Nahalin nere i dalen.

Här var den första boplatsen en grotta och på jordbruksmarken odlas nu oliver, persikor och apelsiner. När vi följeslagare anländer till platsen omges vi av harmoni och dofter av vår. Solen värmer och ockupationen känns långt borta från denna fridfulla plats.

Daher möter oss med öppna armar och bjuder på te. Hans historia vittnar om kamp, men hans vision är fred.

I år ska familjen Nassar fira att de har ägt denna jordbruksmark, som nu kallas Tent of Nations, i 100 år. [1] Men äganderätten har inte varit en självklarhet och framtiden är oviss.

År 1991 behövde Daher bevisa för israeliska myndigheter äganderätten till sitt land. Eftersom marken ligger i område C [2], vilket är under israelisk militär kontroll, så måste Daher bevisa sin äganderätt ända från Osmanska rikes tid [3]. Daher har dokument som bevisar familjens äganderätt till marken från tider då Palestina lydde under brittiska, jordanska och osmanska härskare att visa upp för israeliska myndigheter. Trots detta kämpar Daher fortfarande med att bevisa äganderätten till sin mark i det israeliska rättssystemet.

Fem israeliska bosättningar finns runtom Daher Nassars jordbruksmarker. Enligt den fjärde Genèvekonventionen artikel 49 får inte en ockupationsmakt överflytta den egna befolkningen på ockuperad mark. [4] Utifrån denna artikel har därför FN:s människorättsråd gjort ett utlåtande om att Israel bryter mot folkrätten och kan dras inför internationella brottmålsdomstolen. Israel motsätter sig dock detta med hänvisning till sin historiska rätt till landet. [5]

Bosättare har flertalet gånger försökt få Daher att sälja marken, men utan framgång. Daher är stolt över sin familjs ägor och vill föra vidare sitt arv inom familjen.

Min norske kollega som kämpar för att gräva hål för trädplantering. Foto: Petra Ludwig
Min norske kollega som kämpar för att gräva hål för trädplantering. Foto: Petra Ludwig

Han berättar om problemen som börjat uppstå då han motsätter sig att flytta. Daher berättar om soldater som spontant kommer förbi och genomsöker området. Och om dokument med rivningsorder som sporadisk läggs ut i området. Om det ständiga nekanden från israeliska myndigheter för Daher att skaffa el och vatten. Det som skulle göra hans liv mer drägligt.

Daher berättar också om hur 1 500 träd försvann förra året. Han har försökt att polisanmäla händelsen men då han inte har bildbevis på att det faktisk är någon som drar upp träden kan han inte göra någon anmälan. Hans enda rimliga förklaring till att någon gör så här mot honom är för att skrämmas så han inte använder sin mark. Då kan Israel hänvisa till en gammal lag och anser sig ha rätt att konfiskera den mark som inte brukas inom en viss tid. [6]

Men Daher ler och säger till oss:

– Eftersom det bara orkade rycka upp 1 500 träd ska jag plantera 3 000 träd i år.

Han positiva anda är det som driver Tent of Nations. Tent of Nations är ett fredsprojekt med syfte att omvända ockupationens orättfärdighet till en positiv handlingskraft för att bygga en bättre framtid. [7]

Folk från hela världen åker hit för att hjälpa Daher i kampen för, och rätten till, sin mark. Här kan man varje lördag hjälpa honom att plantera träd.

Vi följeslagare i Betlehemsteamet hjälper till med att plantera fjorton apelsin- och persikoträd. Med hackor, och svettandes tills vi får sår i våra händer, hjälper vi stolt Daher i kampen för sitt jordbruksland. Daher vägrar vara fienden. Han hoppas på fred och fortsätter att odla fruktträd på sin mark.

Han säger:

– Det är bara genom fred och kärlek som vi kan övervinna ockupationen.

1. Tent of Nations. 100 years celebration. Tent of Nations, februari 2016. Hämtad: 15-03-2016 2.  Area C of The West Bank: Key Humanitarian Concerns. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, occupied Palestinian territory, januari 2013. Hämtad: 2016-13-15 3. Separate and Unequal. Israel’s discriminatory treatment of palestinians in the occupied palestinians territory. Human Rights Watch 19 december 2010. Hämtad: 2016-03-13 4. Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 ang. skydd för civilpersoner under krigstid (IV). Sid 10-11. Hämtad: 216-03-11 5. FN: Israeliska bosättningar olagliga. Svenska Dagbladet 31 januari 2013. Hämtad: 2016-03-16 6. Land expropriation metods and planning. Diakonia IHL Resources Centre, 13 november 2013. Hämtad: 15-03-2016. 7.  Tent of Nations – An Educational & Environmental Family Farm. Tent of Nations. Hämtad: 2016-03-15

Fler rapporter