Daher Nassar och Omar Hajajlah är två palestinier som kämpar mot Israels ockupation av Västbanken. Deras vapen består av juridiska dokument och advokater. De försöker bevisa att de äger de fastigheter de ärvt och att Israel bryter mot lagen genom att annektera deras mark. Har de någon chans att vinna?

Daher Nassar bor med sin familj utanför byn Nahalin, högt uppe på en höjd. Nahalin, med sina cirka 7 000 invånare hör till Betlehems distrikt på Västbanken. [1] Bostaden består av en grotta och några temporära byggnader. Familjen får nämligen inte bygglov av Israel för permanenta hus.

Deras odlingsmark breder ut sig över en mycket stor yta med äppelträd, oliver, aprikoser och vindruvor. ”Min farfar köpte denna mark 1916”, berättar han: ”Jag har dokument från den ottomanska eran, från den brittiska perioden och från myndigheterna i Jordanien. När staten Israel bildades 1948 var min far noga med alla dokument. Men det hjälpte inte. Israelska bosättare och militärer kom hit 1991 och hävdade att delar av mina ägor tillhör den israeliska staten. Jag har vänt mig till rätten i Ramallah och mitt ärende ligger nu i högsta domstolen i Jerusalem.”

Uppe på familjen Nassars kulle har Tent of Nations skapats. Hela området liknar en festivalplats med färgglada målningar på mark och väggar. [2]

Vi har knappt avslutat vårt besök, när en buss med amerikanska turister kommer. Daher Nassar börjar berätta samma historia för dem som han berättat för oss. Det är en historia som väckt internationell solidaritet. Sedan ett par år finns här sommarläger och volontärer från olika länder. De hjälper till med de dagliga sysslorna såsom odlingarna, tälten, besöken, cafeterian och presentaffären. Det är många som är engagerade i familjen Nassars kamp. När odlingar förstörs hjälper de till att plantera nytt.

”När bosättarna från Beitar Illit kom och hälsade på med vapen i hand berättade jag att jag har alla nödvändiga dokument för att bevisa att marken är min. De svarade att ’Israels folk har fått denna mark av sin Gud’. Vad skulle jag säga?”, berättar Daher.

Från höjden har man en vacker utsikt. Familjens mark är emellertid omringad av flera israeliska bosättningar, varav den största är Beitar Illit med över 40 000 invånare. Där bor ultra-ortodoxa judar. [3]

Tidigare hade byn Nahalin stora odlingsbara ytor. Men den mesta marken har av Israel förklarats som statlig egendom. Den används nu till bosättningar och israeliska vägar. Bosättarna har åstadkommit det som av diplomater brukar kallas ”facts on the ground”. [4] Nassar strider mot en övermakt. Juridiska dokument är viktiga. ”Men”, säger han till oss, ”jag litar mest till stödet från den internationella opinionen.” [5]

Tent of Nations finns till stöd för Daher Nassars kamp för sin mark. En grotta används som bostad och som konferensrum.

Omar Hajajlah för en liknande kamp. Han bor nära byn al-Walaja på gränsen mellan Betlehem och Jerusalem. Byn har cirka 2 000 invånare. Huvuddelen av byns mark har konfiskerats och muren som Israel byggt skär rakt igenom områden som tidigare hörde ihop. Omars fall är unikt. Det är det bäst dokumenterade och mest uppmärksammade på Västbanken.

Han får stöd med juridiskt ombud från den Palestinska myndigheten. Huset han bor i och marken han odlar är omringade av bosättningar, israeliska vägar och muren. Han fortsätter emellertid att odla oliver och grapefrukt trots att framtiden är hotad av de demoleringsorder han fått. ”Det kom en ny för två veckor sedan”, berättar han. ”mina juridiska dokument är så välkända att myndigheterna inte längre frågar efter dem. Istället kommer de hit och vill köpa mitt hus och min mark. Men jag säljer inte, oavsett vad de bjuder.”

För att hans familjemedlemmar ska kunna komma ut och in i huset, har de israeliska myndigheterna byggt en särskild vägtunnel bara för dem. [6] De får nämligen inte använda den israeliska vägen, som passerar huset. ”De hade planer på ett elektriskt stängsel runt huset, men planerna kom av sig när mitt fall uppmärksammades i internationell massmedia”, berättar Omar.

Han får hundratals besök varje år av politiker, journalister och representanter för internationella organisationer. Hans fastighet hör till det utvidgade Jerusalem, men den ligger i skärningspunkten mellan Jerusalem och Betlehems distrikt i Palestina. Israel vill kontrollera alla palestinier som försöker komma in i Jerusalem. Den uppgiften är komplicerad i det här fallet, eftersom Omars hus ligger på gränsen.

Utsikten är vacker från hans altan, den ligger på en höjd. Därifrån ser man flera bosättningar t ex Gilo och Har Gilo. Gilo har över 30 000 invånare.

Daher Nassar och Omar Hajajlah är två fredsaktivister som kämpar med juridiska vapen. Deras kamp utgör ett irritationsmoment för staten Israel som i strid mot internationella lagar och gjorda överenskommelser expanderar på ockuperat område.[7]

I den juridiska striden måste Daher och Omar ta hänsyn till vad som gällt historiskt och vad som gäller i de olika administrativa områden som fastställdes i Osloavtalet 1993. Olika lagar tillämpas av Israel och den Palestinska myndigheten. Man måste kunna skilja på vad som är ett civilt respektive militärt ärende.

Enligt internationella lagar har Israel en mycket begränsad rätt att tvinga människor bort från hus och mark i det ockuperade Palestina. [8] Och det internationella samfundet har fördömt muren som nu går tvärs igenom byar och mark som tidigare hörde ihop. [9] Israel har en helt annan uppfattning om vad som gäller juridiskt och hänvisar till sitt behov av säkerhet.

”Om du skulle vinna den juridska striden, hur ser du då på framtiden och möjligheterna till fred?”, frågar jag Omar. I det långa samtal som följer märker jag hans djupa misstro mot israeliska myndigheter: ”De kommer aldrig att ge med sig”. ”Finns det inget hopp alls?”, säger jag.

”Vi fortsätter att odla vår mark, vi fostrar våra barn, barnen går i skolan och vi hoppas att deras framtid ska bli bättre. När våra odlingar f’örstörs planterar vi nytt.”

Han använder ordet ”sumud” ett par gånger, ett nyckelord för att förstå motståndet.

Rasim Obeidat är en internationellt känd journalist som länge studerat den palestinska motståndskampen. En tisdagskväll i november håller han en välbesökt föreläsning i Betlehem på the Alternative Information Center (AIC). Jag berättar för honom om mitt möte med Daher Nassar och Omar Hajajlah. ”De har ingen chans att vinna i sådana rättegångar”, säger Rasim Obeidat: ”men de tillämpar vad som i Palestina kallas ”sumud” det vill säga ett envist fasthållande vid vad som är rätt oavsett om man har något hopp om att vinna eller inte. Genom ”sumud” fördröjer de effekterna av Israels ockupation. Men vi är alla medvetna om att ockupationen kommer att bestå om inte världssamfundet ingriper.”

Daher Nassar och Omar Hajajlah är två fredsaktivister som samlar sina vänner och planterar nya träd om och om igen.

Omar Hajajlah på sin veranda. I bakgrunden ser man israeliska bosättningar.

Bilder

1. Tent of Nations finns till stöd för Daher Nassars kamp för sin mark. En grotta används som bostad och som konferensrum. Foto: Matts Mattsson

2. Omar Hajajlah på sin veranda. I bakgrunden ser man israeliska bosättningar. Foto: Matts Mattsson

1. Nahalin Village Profile, prepared by The Applied Research Institute, Jerusalem, 2010. 2. Tent of Nations, hemsida, Hämtad 2014-11-13 3. The Ultra-Orthodox Jews in the West Bank, Peace Now, hemsida, Hämtad 2014-11-13 4. Facts on the Ground, Wikipedia, the free encyclopedia. Hämtad 2014-11-13 5. Adamson, Daniel Silas, BBC, News Magazine, The Christian family refusing to give up its Bethlehem hill farm. 17 June 2014. Hämtad 2014-11-13 6. Mini profile: Al Walaja. Bethlehem governorate. United nations relief and works agency, for palestine refugees in the near east, UNRWA. West Bank Public Information Office. Hamtad 2014-11-12. 7. Neuman, Marissa, Greater Jerusalem´ bill aims to incorporate settlements. The Times of Israel, May 22, 2014 Hämtad 2014-11-13 8. Shlaim, Avi, It’s now clear: the Oslo peace accords were wrecked by Netanyahu’s bad faith. The Guardian, Thursday 12 September 2013 22.11. Hämtad 2014-11-13 9. Human Rights Committee, Concluding observations on the fourth periodic report of Israel, 20 October 2014. (CCPR/C/ISR/4) Hämtad 214-11-13

Fler rapporter