Hur känns det att riva sitt eget hem? Iman Shawamreh vet. Med hjälper av vänner, grannar och familjen rev hon en dag i september delar av sitt hus i Beit Hanina.
– Det här är helt fel, säger hennes svärmor Umm Fadi.

 /></a><figcaption id=Iman Shawamreh ger en intervju framför huset som vänner, familj och grannar just nu river. ”Vi försökte att stoppa detta på alla sätt,” säger hon. Foto: Irina BJ.

Utanför sitt hus står Iman Shawamreh och gråter. Runt henne yr byggdammet från det som en gång var en del av hennes hem. För bara någon timme sedan bodde hon där med sin familj. Nu har delar av huset inte längre något tak och möblerna står ute i solen. Inom tre dagar ska större delen av huset rivas.

– Vi försökte att stoppa detta på alla sätt, men myndigheterna sa hela tiden nej, säger Iman till en reporter som fångar hela händelseförloppet på film.

Jag befinner mig i Beit Hanina, ett område i östra Jerusalem, och Iman står framför huset som hennes familj själva har valt att riva. För några dagar sedan tittade en inspektör från Jerusalems kommun förbi och meddelade att familjen innan söndag själva skulle riva de delar av huset som saknar bygglov. Efter det gör kommunen det – med hjälp av soldater om det behövs. Att riva på egen hand är billigare och betyder att familjen slipper de israeliska säkerhetsstyrkornas inblandning.

Enligt, FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA:s databas har det hittills rivits 141 byggen i Jerusalem i år, 12 av dem fanns i Beit Hanina och av dessa var åtta någons hem (1). Precis som för familjen Shawamreh saknade en majoritet av byggnaderna bygglov. Men menar Iman, att få bygglov i östra Jerusalem är i princip omöjligt.

– Vi har inget val än att bygga utan tillstånd, säger hon.

Något som OCHA bekräftar. Trots att östra Jerusalem enligt internationell lag är ett ockuperat område, implementerar Israel sina inhemska lagar där – i strid mot folkrätten (2) (3). Det betyder att israeliska myndigheter har planmonopol och ansvar, något som försvårar för utbyggandet av områdena i den östra delen av staden. I detaljplanen för östra Jerusalem finns exempelvis bara 13 procent avsatt för bebyggelse och mycket av det är redan bebyggt (4). Samtidigt innebär höga födelsetal att befolkningen fortsätter att växa. Resultatet är att många väljer att bygga till sina hus eller att bygga nytt utan tillstånd och därmed riskerar både höga böter och att byggena rivs. Enligt OCHA saknar minst en tredjedel av alla palestinska hem i östra Jerusalem ett israeliskt bygglov (5).

Umm Fadi, Imans svärmor och en av de 14 familjemedlemmar som bor i huset, sitter i en soffa som nu står ute på gården. Redan för två månader sedan dök representanter från kommunen upp tillsammans med soldater för att riva en av delarna som saknar tillstånd. Då lyckades familjen på laglig väg få uppskov. Men i rätten tog det stopp. Enligt familjen har de hittills betalat över 100 000 israeliska shekel, nästan 250 000 kronor i böter och 50 000 shekel i advokatkostnader. Kvar efter idag finns två små rum. I det ena, som stått på tomten sedan familjen flyttade in för 25 år sedan, är golvplattorna sönder och i taket växer mögel. Det andra, som är nyare, saknar också tillstånd och riskerar enligt Umm Fadi att rivas inom ett år.

Hur gör ni i natt? frågar reportern Iman Shawamreh.
Hennes treåriga dotter står bredvid och drar henne i handen. Av de 14 familjemedlemmarna är nio barn i åldrarna tre till nio. Hur förklarar man för sitt barn att de inte längre har ett sovrum, undrar jag.

– Vi kommer att sätta upp ett tält och sova här på vår mark. Vi kommer inte att lämna vårt hem på grund av detta, svarar Iman Shawamreh.

 /></a><figcaption id=Sakta men säkert monteras familjen Shawamrehs hem ner. Foto: Tereza L.
1.OCHA. Westbank: Demolition and displacement trend analysis. Uppdateras kontinuerligt. OCHA. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGFlMmRhYjgtYmMxMC00YTYyLTg3ZmEtZGY1ZDExODk5ZDU5IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9 Hämtat: 2018-09-20. 2. ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 43 IL M 1009 (2004), paragraf. 78. 3. NRC, Applying for a Building Permit in East Jerusalem, 2017-02. NRC. https://www.nrc.no/globalassets/pdf/legal-opinions/application_4_building_permit_memo.pdf Hämtat 2018-09-20. 4 och 5. OCHA, High numbers of Demolitions: the ongoing threats of demolition for Palestinian residents of East Jerusalem, 2018-01-15. OCHA. https://www.ochaopt.org/content/high-numbers-demolitions-ongoing-threats-demolition-palestinian-residents-east-jerusalem Hämtat 2018-09-20.

Fler rapporter