Palestinska hus utan byggnadstillstånd får rivningsanmodan och rivs. Byggnadstillstånd ges normalt inte till palestinier. Israeliska hus utan byggnadstillstånd kan få rivningsanmodan men kommer inte att rivas, utan troligen legaliseras. Avståndet mellan husen kan vara några hundra meter men det ena huset har staten på sin sida. Det legala systemet syftar inte till rättvisa.

 /></a><figcaption id=Yusufs nya hus. Foto: H. Jonsson

I byn Qawawis har alla hus utom ett fått rivningsanmodan av den israeliska DCO:n [1]. Huset utan rivningsanmodan är det äldsta huset i byn och där huserar COMET ME [2].
Högt ovanför den lilla palestinska byn ligger den israeliska utposten Mitzpe Yair, byggd utan tillstånd från ovan nämnda DCO.

I Qawawis börjar Yusuf Abu Aram i augusti 2018 uppföra ett enplanshus av cementsten. Det byggs högst upp i byn på sluttningen mot Mitzpe Yair. Yusuf försöker bygga snabbt, det är stor risk att få ett byggförbud från DCO:n. Han bygger på egen mark men har inget byggnadstillstånd. Tillstånd att bygga inom område C [3] ger Israel enbart i undantagsfall till palestinier. Hans kusin Jibreen sökte för ett par år sedan, fick nej men byggde ändå. Uppe i utposten Mitzpe Yair hotas inga byggen av rivningar och sannolikt kommer den snart att retroaktivt legaliseras.

Söndagen den 19 augusti vid två-tiden är vi på plats när Yusuf får besök av den israeliska DCO:n som bekräftar att Yusuf är landägare men delger ett byggnadsförbud.
Lördagen den 20 augusti kom sju–åtta israeliska bosättare ner från vägen ovanför Yusufs husbygge, berättar Yusufs kusin Jibreen, Sju soldater från DCO:n anlände och följde med bosättarna ner till Yusufs hus och ända in i huset. Yusuf sade åt bosättarna att gå ut ur hans hus och bad soldaterna om hjälp – utan resultat. Soldaterna bad bosättarna att gå, förhöll sig passiva men nära bosättarna, vilka krävde att DCO:n skulle stoppa husbygge.
Soldaterna konfiskerade ett tält, arbetsredskap, cement och annat. Bosättarna fortsatte att ignorera soldaternas uppmaningar men gav sig till slut av. Jibreen menade att det var när den israeliska gränspolisen anlände.

Onsdagen den 22 augusti kommer en högt uppsatt representant för den israeliska DCO:n till Yusufs som visar upp egendomen inkluderande grottan som familjen brukat bo i.
Lördagen den 25 augusti kom DCO:n för att träffa Yusuf som inte var där. Soldaterna gick då ner till Jibreens hus och konfiskerade maskiner och utrustning utanför dennes hus som byggs ut med ett nytt rum.

Senare på eftermiddagen begav sig ett antal personer från Ta’ayush [4] upp till Mitzpe Yair för att fotografera deras husbyggande. De blev misshandlade av ett tjog bosättare medan arméns soldater såg på. Armén körde de skadade till sjukhuset i Beer Sheeva som konstaterades att inga ben var brutna och alla kunde lämna sjukhuset.

Söndag 26 augusti får Jibreen mottaga ett byggnadsförbud för sin tillbyggnad.
Fredag 31 augusti stoppas Breaking The Silence busstur [5] vid Mitzpe Yair och ledande personer förhörs några timmar.
I mörkret den 3 september kl 4.30 rullar en stor lastmaskin utför berget, åtföljd av soldater. En granne ringer Yusuf som kommer dit kl 5.00. Då är hans hus redan en hög av stål och cementstenar. Samma dag kl 9.00 är Yusuf och hans advokat kallade till möte med den israeliska DCO:n i Beit El om byggnadsförbudet. Huset är redan rivet och Yusufs advokat ringer DCO:n och frågar varför de rivit huset innan mötet. ”Vi har inte rivit huset”, blev svaret.

Tisdag 4 september DCO och soldater konfiskerar det tält som Yusuf satt upp bredvid det nedrivna huset.

 /></a><figcaption id=Yusuf byggde ett hus. Foto: H. Jonsson
1. ”District Coordination Office” (DCO) ibland benämnd ”District Coordination and Liaison Office” (DCL), är den israeliska militärt drivna myndigheten för civila frågor (”DCO:n”) på Västbanken. I vart och ett av de nio guvernörsområdena på Västbanken finns dessa dessa israeliska militära kontor som styr över civila frågor inom område C på Västbanken: exempelvis byggnadstillstånd och olika former av tillstånd för att korsa gränsen/muren till Israel och Jerusalem. Tillståndsgivningen kontrolleras till stor del av den israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet (”Shabbak”). Det finns också en palestinsk motpart för varje israeliskt DCO kontor. De israeliska DCO:erna innesluts i en enhet som kallas ”Coordinator of Government Activities in the Territories” (COGAT) som är en enhet av det israeliska försvarsministeriet. 
https://www.justvision.org/glossary/district-coordination-office och
https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Civil_Administration 2. COMET ME Community Energy Technology in (Center for Appropriate Technologies). Sustainable rural electrification. Som jag berättade om i min första reserapport 2018. Israelisk-palestinskt ickevinst-drivet företag med ca 15 anställda varav de flesta jobbar med tekniken. Grundare: Elad Orian och Noam Dotan http://comet-me.org 3. Område C styr Israel med militärmakten. ”What is Area C? B’Tselem”, 11 November 2017. Hämtad 2018-08-04 https://www.btselem.org/planning_and_building 4. Ta’ayush är en israelisk organisation som i praktisk handling stödjer palestinier mot den israeliska ockupationen. https://en.wikipedia.org/wiki/Ta%27ayush . 5. Breaking The Silence (BTS) är en israelisk organisation där före detta soldater konfidentiellt kan dela med sig information om erfarenheter på ockuperat område. Det görs via skrifter men de arrangerar även bussturer på Västbanken för att sprida information. https://en.wikipedia.org/wiki/Breaking_the_Silence_(non-governmental_organization)

Fler rapporter