För ett år och några dagar sedan satt jag och mina teamkamrater, Ben från Wales och Isabela från Brasilien, under ett olivträd i byn Shufa på norra Västbanken. Mohammed skulle få hjälp att skörda sina oliver med vår skyddande närvaro. Det här året hade säkert Följeslagarprogrammet, eller någon annan internationell organisation, varit på plats och skyddat honom också, om det inte hade varit för Covid-19-pandemin. Tyvärr är behovet av hjälp mot bosättare betydligt större än det finns fredsorganisationer som kan bistå på plats.

 width=
Undertecknad följeslagare under arbete med skyddande närvaro utanför den palestinska byn Shufa och dess olivodlingar som ligger alldeles nedanför en bosättning. I år kunde ingen internationell närvaro vara på plats och tyvärr blev oliverna stulna innan bönderna kunde skörda. Foto: Ben, följeslagare.

Bönderna hade ringt dagen innan och berättat om de trakasserier de blev utsatta för och frågat om vi kunde vara på plats för att bevittna det som eventuellt skulle kunna hända när de skördade sina olivträd närmast bosättningen Avne Hefetz. Vi åkte förstås och för att komma dit behövde vi korsa bosättningen. Alternativet, som de palestinska bönderna fick göra flera gånger om dagen, hade varit att gå runt hela byn och komma från andra hållet, drygt en timmes promenad genom en stekhet ravin.
Det var lugnt den dagen, troligen just på grund av vår närvaro även om vi på vägen till olivlundarna såg några invånare i bosättningen som genast kallade in militär. Det är lätt att tro att följeslagarna och andra internationella organisationer inte gör någon nytta men efter snart ett år, där den internationella närvaron har varit i det närmaste obefintlig på grund av Covid-19-pandemin, vet vi svaret: Vi gör nytta. Så länge konflikten pågår, behövs den internationella närvaron.
Olivodlaren Mohammed hade behövt hjälp det här året också. Istället fichan se sin skörd bli stulen av bosättare.

FN:s kontor för samordning av humanitära frågor, UNOCHA, har tillsammans med flera internationella organisationer gått ut och uppmanat israeliska myndigheter att skydda palestinska bönder och låta dem få tillgång till sin mark i enlighet med den internationella rätten nu när det inte finns så många internationella organisationer på plats. Bara under de första fyra veckorna, mellan den 7 oktober och den 2 november, av skörden har UNOCHA registrerat 33 grova incidenter där bosättare har bränt träd eller skadat palestinier under deras skörd. UNOCHA beräknar att över 1000 träd, många av dem väldigt gamla, har blivit brända eller skadade, medan 25 palestinier har skadats i sammandrabbningar, förutom det stora antal oliver som har blivit stulna.(1)

 width=
Murad Samara under sitt arbete med oliverna det här året. Foto: Mohammed.

– Det har varit väldigt svårt att få tillgång till träden det här året, säger Murad Samara, palestinsk aktivist och en av Följeslagarprogrammets kontakter.

– Min familj har till exempel inte kunnat skörda sina oliver ännu, jag vet inte riktigt hur det kommer att gå.

Han menar också att det är betydligt svårare för de bönder som måste genom jordbruksgrindarna för att skörda sina oliver.
– Det är betydligt färre tillstånd som delas ut och många gånger tar det väldigt lång tid att få det. Många är oroliga att det ska vara för sent att skörda när de väl får tillståndet.

Israel försvårade i november 2019 för bönderna att kunna få tillstånd för att komma till sin mark – från att kunna få möjlighet till att besöka sin mark regelbundet till att bara kunna sköta marken ett visst antal gånger per tillståndsperiod, olika vad man hade för mark. Pandemin har gjort det ännu svårare att få tillstånd för bönderna att gå igenom jordbruksgrindarna, men nu verkar en ljusning av reglerna komma som eventuellt kommer att underlätta och jordbruksgrindarna öppnades, för dem med tillstånd, i mitten av november.(2)
– Men det blir mycket stress att försöka plocka alla oliver på en gång, det tar tid, säger Murad.

Han välkomnar stödet från de få fredsorganisationer som ändå finns på plats.
– Röda halvmånen och ett fåtal andra från internationella organisationer finns här. Dessutom är det många aktivister, både från den palestinska men också den israeliska sidan, som är med och både skördar och bevakar den internationella rätten. Det är bra, de behövs. Det kanske inte är fler incidenter det här året ännu, men de är betydligt grövre. Det blir lite lugnare med den internationella närvaron.

 width=

 width=

 width=
Fotoförklaring samtliga tre foton ovan: En alltför vanlig syn under olivskörden. Brinnande olivträd, i år beräknas över tusen träd ha brunnit ner efter att bosättare har tänt eld, och sammandrabbning av militär. Foton samtliga tre: Murad från årets skörd.

Fler rapporter