Vi vandrar brant uppför i drygt en timme i ökenlandskapet tillsammans med Jameel Jahalin från beduinsamhället Sateh al-Bar mellan Jerusalem och Jeriko. Här bor tolv familjer med sammanlagt 72 personer, varav 38 barn. På toppen har vi en fantastisk utsikt över Jordandalen. Månen går upp över Jordaniens berg och speglar sig i Döda Havet. Bakom oss har solen just gått ner över Jerusalem. Vi ska sova här under bar himmel och det är fantastiskt vackert. Jameel berättar om hur beduinerna i Jordandalen har det. Sist jag var här var det inte lika roligt.

Jameel Jahalin berättar om beduinernas situation under vår vandring. Foto: Bo Hellström
Jameel Jahalin berättar om beduinernas situation under vår vandring. Foto: Bo Hellström

Ett par veckor tidigare står jag tillsammans med en av följeslagarna från Jerusalem och ser hur israeliska myndigheter med stöd av polis och militär demonterar sex hus och en förskola. De monteringsbara husen lastas på lastbilar, konfiskeras och körs iväg inför våra ögon. Rivningen har redan startat när vi kommer fram men polis och militär låter oss inte komma in i byn utan vi står ute på stora vägen och ser hur hus efter hus försvinner. [1] Vi har direktkontakt med Jameel i telefon och han berättar för oss hur det ena efter det andra huset demonteras.

– Nu tar de förskolan!

Förskolan öppnades sex månader tidigare för att ge barnen en möjlighet att lära och leka. Samtliga hus finansierades av internationellt bistånd. Israeliska myndigheter hade kommit tidigare i veckan och fotograferat i byn men själva demonteringen föregicks inte av någon varning. Även resterande byggnader i byn riskerar att drabbas av samma öde men där pågår domstolsprocesser då byborna har överklagat rivningsbesluten. Chansen att lyckas är dock inte speciellt stor då endast 1.5 % av bygglovsansökningar från palestinier på ockuperat område godkänns av israeliska myndigheter. [2] Sateh al-Bahr är ett av tio beduinsamhällen i Jerikoområdet som omfattas av den israeliska regeringens omlokaliseringsplan. Området som Sateh al-Bahr ligger i ingår i den så kallade E1-planen som innebär en utvidgning av de illegala israeliska bosättningarna öster om Jerusalem. [3] [4]

För beduiner, som är beroende av bete för djuren mellan sommar och vinter och att familjerna flyttar med sina djur, innebär planen en katastrof. De kommer inte att kunna ha kvar sina får och getter om de ska trängas ihop i områden på tre olika platser i Jordandalen med lite mark. Den här typen av tvångsförflyttning av befolkningen på ockuperat område strider mot Genevekonventionen. [5]

Vi ser kameler på avstånd som letar efter mat i det kruttorra landskapet och Jameel berättar att byn inte längre har några kameler eftersom de behöver större områden att beta på.

För att sprida kunskap om beduinernas levnadssätt och kultur har byn startat Sahari Desert Eco-Tourism initiative [6] och Jameel är en av de certifierade guiderna som tar besökare på olika typer av vandringar beroende på årstid och önskemål. Överskott från denna verksamhet har bland annat använts i förskolan.

Jameels bror Abdullah ska gifta sig efter Ramadan men frågan är nu var paret ska bo. Det enda som återstår av deras hus är cementplattan och möblerna som stod inne i huset när tak och väggar lyftes upp på lastbilen och transporterades bort.

Vi lämnar byn nästa morgon och vi undrar hur framtiden ser ut för de tolv familjerna i Sateh al-Bahr.

Endast möblerna står kvar efter att väggar och tak lastades och fördes bort. Foto: Bo Hellström
Endast möblerna står kvar efter att väggar och tak lastades och fördes bort. Foto: Bo Hellström
1. Här kan du lyssna på ett inslag från Dagens Eko om demonteringen av husen i Sateh al-Bahr och andra utvecklings- och hjälpprojekt. Sveriges Radio, hämtad 2 juli 2016 2. Mellan 2010 och 2014 inkom enligt israeliska myndigheter 2 020 ansökningar om byggtillstånd i område C av vilka 33, det vill säga cirka 1,5 %, godkändes. Under threat – Demolition orders in Area C of the West Bank, sid. 4. UNOCHA, september 2015, hämtad 2 juli 2016 3. Israel: Reverse Illegal Plans for West Bank, Human Rights Watch, 3 september 2014, hämtad 2 juli 2016 4. Genevekonventionen, hämtad 2 juli 2016 5. IV Genevekonventionen artikel 49, hämtad 2 juli 2016 6. The desert and its people: Building Bedouin resilience through eco-tourism, UNWRA, 13 maj 2015, hämtad 2 juli 2016

Fler rapporter