Jag har förmånen att få fira jul i Betlehem denna december 2014, vilket känns stort då jag sedan barndomen fått höra att det var där allting började, med Jesu födelse i Betlehem.

Bild på Jesus födelseplats i Födelsekyrkan i Betlehem.Under julgudstjänsten i Födelsekyrkan i Betlehem är vi flera tusen personer som ber för förändring och för en rättvis fred, en fred som garanterar säkerhet och likhet inför lagen, mänskliga rättigheter och rörelsefrihet för alla, både för palestinier och för israeler.

Julberättelsen är fylld med goda nyheter. En ängel som proklamerar till en ung judisk kvinna, Maria, att hon har blivit utvald att föda Jesus och att hon inte ska vara rädd. En ung man, Josef, som kämpar för att göra det rätta för hans trolovade. Maria som föder Herrens son, Jesus. En ängel som kommer med glädjebudskapet till herdarna som vaktar fåren utanför Betlehem, att en frälsare är född och att fred på jorden är kommen. Tre vise män som kommer med gåvor till det nyfödda barnet.

Historien är också fylld med tragedi. Det unga paret bor i ett land som är ockuperat av Rom, en militärmakt. Paret tvingas hemifrån för att skattskriva sig på annan ort, vilket innebär en lång och tröttsam resa mellan Nasaret och Betlehem för Maria som är havande.

Det finns inte rum för Maria och Josef på härbärget och de hänvisas istället till ett enkelt stall. Historien innehåller även etnisk rensning där kung Herodes låter döda alla pojkar under två års ålder i Betlehem, vilket tvingar Maria och Josef att fly med Jesus till Egypten och gömma sig där under två års tid. Familjen blir flyktingar i ett främmande land.

Varje år sedan jag var liten har jag sjungit julsånger och har skapat en bild och en känsla av hur Betlehem ser ut, med sitt vackra böljande landskap med stora fält med kameler och betande får och herdar omkring, små hus med levande ljus i stugorna, och hur Betlehem är lite av en fredens stad liksom i julsången ”O Betlehem du lilla stad, hur tyst du ligger där”.

Som följeslagare har jag nu besökt Betlehem fyra gånger sedan oktober månad och jag finner staden varken tyst eller fredlig. Inte heller har jag sett några kameler. Istället för grönskande fält utanför Betlehem ser man 22 israeliska bosättningar som omger staden. [1]

Palestinier får sina hus rivna av israelisk militär, 27 procent av invånarna går arbetslösa [2] och staden har överfulla flyktingläger. Staden där den heliga familjen tvingades fly ifrån har ironiskt nog tre flyktingläger. Det var flyktingläger som skapades 1948 när staten Israels blev till.

När israelerna kom och tog palestiniernas mark, förlorade de sin mark, sina hus och ägodelar och var tvungna att komma till Betlehem som flyktingar. Många tusen personer bor fortfarande i flyktingläger och väntar på en lösning som gör att de kan återvända till sin mark. Många kristna i Betlehem har emigrerat på grund av de svåra levnadsförhållandena och idag finns det knappt två procent kristna palestinier här.

Betlehem är också präglad av den åtta meter höga och gråa betongmur som förhindrar palestiniernas fria rörlighet. Sedan muren blev klar har många markägare runt Betlehem avskurits från sina landområden, vilket innebär att det inte längre kan bruka och odla sina marker. Muren löper längs Betlehems västra och norra sida.

Den stora terminalen, vägspärr 300, som ligger norr om stadskärnan och kontrollerar människors in- och utresor, är en av de största vägspärrarna på Västbanken. Varje morgon köar här mellan 5 000 till 7 000 män och kvinnor i 30 till 120 minuter, av vilka flera har köat sedan klockan fyra på morgonen.

Jerusalem ligger enbart tio kilometer från Betlehem och många åker dit för att arbeta. Här får dagligen män och kvinnor samma meddelande som Maria och Josef fick: Det finns inte rum för er, ni är inte välkomna.

Enligt kristen tradition föddes Jesus här i Betlehem, en stad som då var ockuperad av romarna. Idag är Betlehem kontrollerad av ockupationsmakten Israel. Judarna hade det svårt när romarna ockuperade landet. Idag är det palestinierna som lider under Israels ockupation i Betlehem.

Om Maria och Josef idag hade rest från Nasaret i Israel till Betlehem i Palestina så hade det varit problematiskt. De hade behövt tänka på att ha rätt tillstånd från de israeliska myndigheterna och ta med i beräkning att det skulle kunna bli en lång väntan vid vägspärren. Om de inte hade blivit insläppta skulle Maria kunna ha blivit en av mödrarna som fött föda sitt barn vid vägspärren, för att hon inte fått tillåtelse att ta sig till sjukhuset. Kanske hade vår frälsare inte fötts i ett stall i Betlehem utan vid en kall gränsövergång bevakad av militärer.

Julen varken handlar om tomten eller om Kalle Anka. Julen handlar om Jesu födelse, ett flyktingbarn, om när Gud kom till oss som ett barn, sårbart och utsatt med fredens budskap, till ett ockuperat land fylld av rädslor, konflikter och oro. Trots sårbarheten så lyckades vår Herre riva ned de väggar som fanns som barriärer mellan oss människor och förmedla det goda budskapet. De murar som finns mellan människor idag kommer också att falla, för att kärleken är större och starkare än hatet.

Vägspärr 300 med män som köar. Två klättrar över stängsel för att snabbare kunna gå igenom, de kanske annars förlorar sina jobb om de kommer sent.

Bilder

1. Jesus födelseplats i Födelsekyrkan i Betlehem. Foto: Sandra Häggström

2. Vägspärr 300 med män som köar. Två klättrar över stängsel för att snabbare kunna gå igenom, de kanske annars förlorar sina jobb om de kommer sent. Foto: Julie Neslen

Fler rapporter